Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w zastosowaniu translatologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NTZT-U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w zastosowaniu translatologicznym
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Język Portugalski (poziom A2/B1).

Informatyka (podstawowy).


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nowe technologie w zastosowaniu translatologicznym (NTZT) ma na celu nakreślenie studentom dalszego rozwoju związanego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w działaniach związanych z technologiami translacyjnimi.

Pełny opis:

Nowe technologie w zastosowaniu translatologicznym (NTZT) ma jako główne cele:

Przekazywanie aktualnych szkoleń w zakresie wykorzystania oprogramowania do celów translacyjnych lub pokrewnych.

Poznania przez studentów narzędzi technologicznych dostępnych w celu wsparcia tłumaczenia

Pracę nad Gramatyką Portugalską (składnia, ortografia, interpunkcja, środków stylistyczne) w wielu portugalskich kontekstach tłumaczenia.

Ćwiczenia samodzielną i zespołową proces pisania.

Poprawa poziomu zrozumienia i tworzenia w języku portugalskim.

Ostatecznym celem jest rozwijanie umiejętności technologicznych i translatologicznym w języku portugalskim.

Literatura:

Directorate-General for Translation, European Commission

http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

Translation and drafting aids in the European Union languages,

http://europa.eu/comm/translation/index_pt.htm

http://www.proz.com

http://www.omegat.org/en/documentation.php

.IATE - Interactive Terminology for Europe Eurodicautom - o banco terminológico multilingue da Comissão Europeia

http://iate.europa.eu/iatediff/

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01);

- metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów (K_W03);

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski) (K_W05);

Umiejętności: absolwent potrafi

- z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz aktywny udział.

Na zakończenie semestru - praca kontrolna. Test (stacjonarny albo zdalny) na 100 pkt:

od 94 pkt - 5

od 88 pkt – 4+

od 82 pkt - 4

od 76 pkt – 3+

od 70 pkt – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Carlos Mascarenhas Romualdo
Prowadzący grup: Carlos Mascarenhas Romualdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.