Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opowiadanie historii oraz przekaz ustny w kulturze brazylijskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-OHKB-U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Opowiadanie historii oraz przekaz ustny w kulturze brazylijskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka portugalskiego, która pozwoli na wypowiadanie się w tym języku, czytanie tekstów i korzystanie z materiałów audiowizualnych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Analiza opowiadania historii jako zakorzenionej w kulturach formy komunikacji i przekazywania wiedzy, przedstawiając jako przykład kulturę brazylijską, powstałą z połączenia tradycji pochodzących od rdzennych mieszkańców kraju, plemion afrykańskich oraz Europejczyków. Następnie ćwiczenie własnego stylu narracyjnego w języku portugalskim.

Pełny opis:

Zajęcia na temat opowiadania historii (ang. storytelling) składają się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności przedmiot ma na celu analizę narracji ustnej praktykowanej w formie tradycyjnej. Z „narracją tradycyjną” mamy do czynienia gdy osoba opowiadająca historię używa do tego celu swoich własnych zasobów, takich jak ciało, głos i pamięć. Ponadto, podczas części praktycznej kursu, studenci, dzięki opowiadaniu historii w języku portugalskim, będą mieli możliwość ćwiczenia mówionego języka portugalskiego, co będzie to dla nich uzupełnieniem zajęć z języka portugalskiego w wersji brazylijskiej. Metoda polegająca na narracji historii ma na celu, poza przygotowaniem studenta do poznania i płynnego posługiwania się mówionym językiem portugalskim w wersji brazylijskiej, pomóc mu w zgłębieniu kultury tego kraju na podstawie poznanych legend, opowiadań i historii osadzonych w kulturze brazylijskiej.

Zajęcia są polecane osobom, które w przyszłości planują pracować jako nauczyciele, a także dla tych które w swoim życiu prywatnym, akademickim i zawodowym wykonują prezentacje ustne i występują przed publicznością.

Podczas części teoretycznej podjęte zostaną takie tematy jak:

- czym jest przekaz ustny?

- tradycja przekazu ustnego w kulturze brazylijskiej,

- różnica między historią mówioną i pisaną,

- specyfika języka mówionego w Brazylii,

- jak opowiadać historię w języku portugalskim? Narzędzia niezbędne do poprowadzenia ciekawej narracji ustnej.

Część praktyczna będzie polegała na:

- przygotowaniu głosu i ciała do mówienia, powtarzaniu brazylijskich powiedzeń i „łamańców językowych”,

- odtwarzaniu usłyszanych lub przeczytanych historii, używając jedynie naszej pamięci, głosu i ciała,

- opowiadaniu historii z codziennego życia.

Literatura:

Aguiar, Vera Teixeira (2004): O verbal e o não verbal, São Paulo, UNESP.

Machado, Regina (2004): Acordais – Fundamentos teórico-poéticos da arte de contar histórias, São Paulo, DCL.

Matos, Gislayne Avelar e Sorsy (2009): O ofício do contador de histórias, São Paulo, Martins Fontes.

Ong, Walter J. (1998): Oralidade e cultura escrita: a tecnologia da palavra, Campinas, Papiurus.

Wybrane razem z grupą legendy i opowiadania brazylijskie, powiedzenia i „łamańce językowe”.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu absolwent:

1) Zna i rozumie:

- powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02);

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Brazylii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (S4K_W04).

2) Potrafi:

- wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03) (S4K_U03);

- posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (S4K_U05);

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami w języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S4K_U06).

3) Jest gotów do:

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01) (S4K_K01);

- rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K02) (S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach – maksymalnie 3 nieobecności nieusprawiedliwione;

- pisemne sprawdzenie zdobytych umiejętności z części teoretycznej zajęć;

- ustne zaprezentowanie przed grupą wybranej historii.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnych student jest zobligowany:

- uczestniczyć w zajęciach online na żywo oraz przedstawiać podczas spotkań online przygotowaną ustnie historię - max 3 nieobecności nieusprawiedliwione;

- odsyłać w wyznaczonym terminie ćwiczenia zadane przez prowadzącą;

- zaliczyć testy przygotowane w formie online obejmujące część teoretyczną zajęć.

Szczegółowe zasady dotyczące zaliczenia i kryteriów oceniania zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kędracka-Martinez
Prowadzący grup: Agnieszka Kędracka-Martinez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.