Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka językowa w świecie luzofońskim I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PJSL-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Polityka językowa w świecie luzofońskim I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest dostarczenie studentowi o szkoleniu wprowadzającym do przeprowadzenia pracę magisterską w języku portugalskim. Omówione zostaną tematy związane z obszarem badawczym seminarium magisterskiego.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione główne cechy badań humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin naukowych seminarium magisterskiego.

Celem jest zaangażowanie studentów w najnowsze dyskusje teoretyczne i metodologiczne praktyki naukowej w ukierunkowanej interdyscyplinarnej propozycji. W ten sposób uczniowie wybierają tematy i przygotowują lektury do dyskusji w klasie, ustalając priorytety tematów, które dotyczą relacji między językiem a polityką a językiem, kulturą i społeczeństwem w krajach portugalskojęzycznych.

Poruszone zostaną również inne kwestie, takie jak proces pisania, myślenie naukowe, proces budowania projektu badawczego (rodzaje badań, metody, etyka badań, zasady formatowania, prawa autorskie) oraz rozpowszechnianie naukowe.

Literatura:

Bauer, Martin W., and George Gaskell. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Editora Vozes Limitada, 2017.

Paiva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos. São Paulo: Parábola, 2019.

Sampieri, Roberto Hernández; Carlos Fernández Collado; María Del Pilar Baptista Lucio. Metodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw, 2013.

Marconi, Marina de Andrade, and Eva Maria Lakatos. "Fundamentos de metodologia cientifica. 7. reimpr." São Paulo: Atlas, 2009.

Yin, Robert K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Penso Editora, 2016.

Bibliografia uzupełniająca:

Pozostałe pozycje bibliograficzne zostaną przedstawione w trakcie semestru.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia z zakresu Polityki językowej jako odrębnej dziedziny badań językoznawczych (K_W05 e K_W06, S3K_ W05, S3K_ W06, S4K_ W05, S4K_ W06);

- Student rozpoznaje podstawową terminologię badań językoznawczych skupionych na relacjach między językiem a polityką (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student rozumie zasady związane ze zrozumieniem języka niezbędne do przeprowadzenia analizy i interpretacji tekstów, które prezentują wielość rejestrów i stylów na poziomie średnio-zaawansowanych w różnych wariantach j. portugalskiego (K_W02, S3K_ W02, S4K_ W02);

- Student rozumie status języków na podstawie tego, w jakie wchodzą relacje, jakie przestrzenie zajmują i jak są politycznie przedstawiane (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE

- Student potrafi używać j. w wersji brazylijskiej aktywnie i pasywnie na poziomie zaawansowanym, co pozwala mu na komunikację ustną i pisemną oraz na przygotowanie prac naukowych i akademickich w ujęciu badań K_U05, S3K_ U05, S3K_U06, S4K_ U05, S4K_U06);

- Student potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę z zakresu badań językoznawczych, autonomicznie przeprowadzając badanie naukowe (K_U01, S3K_ U01, S4K_ U01);

- Student zapoznaje się z podstawową terminologią z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą badanego obszaru, jak i jej źródła i zastosowanie (K_W01 e K_W03, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student potrafi rozpoznać i poddać krytycznej refleksji różne zagadnienia dot. Językoznawstwa i Polityki Językowej, a w szczególności wielojęzyczności i poliglotyzmu, polityk językowych krajów z j. urzędowym - portugalskim (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student wykazuje się wiedzą z zakresu głównych charakterystyk i oryginalnych cech kultur krajów z portugalskim jako j. urzędowym (K_K02, K02 S3K_, K02 S4K_);

- Student rozwija swoje kompetencje komunikacyjne na poziomie zaawansowanym w j. portugalskim, współtworząc prace pisemne (K_K01, S3K_ K01, S4K_ K01).Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia z zakresu Polityki językowej jako odrębnej dziedziny badań językoznawczych (K_W05 e K_W06, S3K_ W05, S3K_ W06, S4K_ W05, S4K_ W06);

- Student rozpoznaje podstawową terminologię badań językoznawczych skupionych na relacjach między językiem a polityką (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student rozumie zasady związane ze zrozumieniem języka niezbędne do przeprowadzenia analizy i interpretacji tekstów, które prezentują wielość rejestrów i stylów na poziomie średnio-zaawansowanych w różnych wariantach j. portugalskiego (K_W02, S3K_ W02, S4K_ W02);

- Student rozumie status języków na podstawie tego, w jakie wchodzą relacje, jakie przestrzenie zajmują i jak są politycznie przedstawiane (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE

- Student potrafi używać j. w wersji brazylijskiej aktywnie i pasywnie na poziomie zaawansowanym, co pozwala mu na komunikację ustną i pisemną oraz na przygotowanie prac naukowych i akademickich w ujęciu badań K_U05, S3K_ U05, S3K_U06, S4K_ U05, S4K_U06);

- Student potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę z zakresu badań językoznawczych, autonomicznie przeprowadzając badanie naukowe (K_U01, S3K_ U01, S4K_ U01);

- Student zapoznaje się z podstawową terminologią z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą badanego obszaru, jak i jej źródła i zastosowanie (K_W01 e K_W03, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student potrafi rozpoznać i poddać krytycznej refleksji różne zagadnienia dot. Językoznawstwa i Polityki Językowej, a w szczególności wielojęzyczności i poliglotyzmu, polityk językowych krajów z j. urzędowym - portugalskim (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student wykazuje się wiedzą z zakresu głównych charakterystyk i oryginalnych cech kultur krajów z portugalskim jako j. urzędowym (K_K02, K02 S3K_, K02 S4K_);

- Student rozwija swoje kompetencje komunikacyjne na poziomie zaawansowanym w j. portugalskim, współtworząc prace pisemne (K_K01, S3K_ K01, S4K_ K01).

Metody i kryteria oceniania:

Proseminarium jest organizowane w klasach teoretyczno-praktycznych z sesjami moderowanymi przez wykładowca, skupionymi na prezentacji i dyskusji na temat odczytów przygotowanych przez uczniów.

Rozważone zostaną następujące metody oceny:

- frekwencja - 20%

- zadania pisemne (nie mniej niż 3) - 60%

- indywidualna prezentacja - 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.