Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane koncepcje metodologiczne w naukach humanistycznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PJSL2-1U Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane koncepcje metodologiczne w naukach humanistycznych II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem tego proseminarium jest zapewnienie studentowi przygotowania do wykonywania pracy magisterskiej w języku portugalskim. Omówienie zagadnień teoretycznych i metodologicznych związanych z obszarem badawczym seminarium magisterskiego.

Pełny opis:

Kurs omawia koncepcje Polityki, Lingwistyki i Polityki Lingwistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni portugalskojęzycznych, a także zainteresowania naukowe seminarium magisterskiego na Wydziale Studiów Brazylijskich.

W propozycji interdyscyplinarnej ma na celu zaangażowanie studentów w niedawne dyskusje teoretyczne i metodologiczne w tej dziedzinie wiedzy.

Studenci przygotowują lektury do dyskusji w klasie, nadając priorytet tematom związanym ze związkiem między językiem i polityką a językiem, kulturą i społeczeństwem krajów portugalskojęzycznych.

Poruszone zostaną również inne kwestie, takie jak proces pisania, myślenie naukowe, proces tworzenia projektu badawczego (rodzaje badań, metody, etyka badań, zasady formatowania, prawa autorskie) oraz upowszechnianie naukowe.

Literatura:

Bibliografia podstawowa:

Bagno, M. (2001). Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola.

Bauer, Martin W., and George Gaskell. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Editora Vozes Limitada, 2017.

Bonacina-Pugh, Florence. "Researching ‘practiced language policies’: Insights from conversation analysis." Language policy 11.3 (2012): 213-234.

Calvet, Louis-Jean. As políticas linguísticas (trad. Isabel de Oliveira Duarte, Jonas Tenfen e Marcos Bagno). São Paulo: Parábola.

Castilho, Ataliba Teixeira de. “Uma política linguística para o português. São Paulo: Museu da Língua Portuguesa, 2010. Disponível em https:// issuu.com/museulp/docs/uma_pol tica_lingu stica_para_o_p Acesso em 22/03/2019.

Grayley, Monica Villela. A Língua Portuguesa Como Ativo Político: Um Mundo de Oportunidades Para os Países Lusófonos. Editora Appris, 2019.

Lagares, Xoán Carlos. Qual política linguística? Desafios glotopolíticos contemporâneos. Parábola Editorial, 2018.

Marconi, Marina de Andrade, and Eva Maria Lakatos. "Fundamentos de metodologia cientifica. 7. reimpr." São Paulo: Atlas, 2009.

Oliveira, Gilvan Müller de. "Declaração universal dos direitos linguísticos: novas perspectivas em política linguística." Campinas, SP: Mercado de Letras (2003).

Paiva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira. Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos. São Paulo: Parábola, 2019.

Pinto, Paulo Feytor, Sílvia Melo-Pfeifer Políticas linguísticas em português. Lidel, 2018.

Ribeiro da Silva, E. A. (2013). Pesquisa em política linguística: histórico, desenvolvimento e pressupostos epistemológicos. Trabalho Linguística Aplicada, Campinas, 52, 2, 289-320.

Ruiz, R. (1984). Orientations in language planning. NABE Journal, 8(2), 15-34. https://doi.org/10.1080/08855072.1984.10668464 Schiffman, H. F. (1996). Linguistic culture and language policy. London/New York: Routledge.

Sampieri, Roberto Hernández; Carlos Fernández Collado; María Del Pilar Baptista Lucio. Metodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw, 2013.

Spolsky, B. (2004). Language policy: key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge.

Spolsky, B. Language management (2009). Cambridge: Cambridge University Press.

Yin, Robert K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Penso Editora, 2016.

Bibliografia uzupełniająca:

Pozostałe pozycje bibliograficzne zostaną przedstawione w trakcie semestru.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student rozpoznaje podstawową terminologię badań językoznawczych skupionych na relacjach między językiem a polityką (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student rozumie zasady związane ze zrozumieniem języka niezbędne do przeprowadzenia analizy i interpretacji tekstów, które prezentują wielość rejestrów i stylów na poziomie średnio-zaawansowanych w różnych wariantach j. portugalskiego (K_W02, S3K_ W02, S4K_ W02);

- Student rozumie status języków na podstawie tego, w jakie wchodzą relacje, jakie przestrzenie zajmują i jak są politycznie przedstawiane (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE

- Student potrafi używać j. w wersji brazylijskiej aktywnie i pasywnie na poziomie zaawansowanym, co pozwala mu na komunikację ustną i pisemną oraz na przygotowanie prac naukowych i akademickich w ujęciu badań K_U05, S3K_ U05, S3K_U06, S4K_ U05, S4K_U06);

- Student potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę z zakresu badań językoznawczych, autonomicznie przeprowadzając badanie naukowe (K_U01, S3K_ U01, S4K_ U01);

- Student zapoznaje się z podstawową terminologią z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą badanego obszaru, jak i jej źródła i zastosowanie (K_W01 e K_W03, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student potrafi rozpoznać i poddać krytycznej refleksji różne zagadnienia dot. Językoznawstwa i Polityki Językowej, a w szczególności wielojęzyczności i poliglotyzmu, polityk językowych krajów z j. urzędowym - portugalskim (K_W06, S3K_ W06, S3K_ W04, S4 S4K_ W04, K_ W06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student wykazuje się wiedzą z zakresu głównych charakterystyk i oryginalnych cech kultur krajów z portugalskim jako j. urzędowym (K_K02, K02 S3K_, K02 S4K_);

- Student rozwija swoje kompetencje komunikacyjne na poziomie zaawansowanym w j. portugalskim, współtworząc prace pisemne (K_K01, S3K_ K01, S4K_ K01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą poszczególne elementy:

- Praca teoretyczno-praktyczna 80%

- Aktywny udział w zajęciach 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.