Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie tekstów akademickich w języku portugalskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PTAP-31 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów akademickich w języku portugalskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1 3305-PNJP31

Założenia (opisowo):

Doskonała znajomość języka portugalskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów trzeciego roku studiów licencjackich (specjalność portugalska i brazylijska) do pisania pracy dyplomowej. W ramach kursu studenci otrzymają szereg narzędzi niezbędnych do pracy akademickiej. Między innymi, pochylimy się nad kwestiami technicznymi (np. układem pracy dyplomowej, bibliografią) i wymiarem językowym pracy (np. kwestiami związanymi z interpunkcją i ortografią).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów trzeciego roku studiów licencjackich (specjalność portugalska i brazylijska) do pisania pracy dyplomowej. W ramach kursu studenci otrzymają szereg narzędzi niezbędnych do pracy akademickiej. Między innymi, pochylimy się nad kwestiami technicznymi (np. układem pracy dyplomowej, bibliografią, przypisami) i wymiarem językowym pracy. Kurs będzie zatem ukierunkowany również na ćwiczenie umiejętności gramatycznych i interpunkcyjnych oraz na wypracowanie zasad niezbędnych do stworzenia tekstu poprawnego stylistycznie i językowo, spójnego, napisanego we właściwym rejestrze i przekonującego. Planuje się ponadto trening umiejętności związanych z czytaniem ze zrozumieniem.

Kurs obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne: tworzenie bibliografii i sporządzanie przypisów, spójność pisanego tekstu, parafraza i trening gramatyczno-leksykalny oraz ortograficzny, sprawdzanie prac napisanych przez studentów.

Literatura:

Bibliografia ogólna:

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. „Fundamentos de Metodologia Científica”. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

BECKER, Howard. „Truques da escrita: para começar e terminar teses, livros e artigos”. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.

BRITO, Gisele Ferreira de; CHOI, Vania Picanço; ALMEIDA, Andreia de. Manual „ABNT: regras gerais de estilo e formatação de trabalhos acadêmicos”. 4.ed. São Paulo: Fecap, 2014.

ECO, Umberto. „Como se faz uma tese em ciências humanas”. Trad. de A. Falcão Bastos e L. Leitão. 13.ed. Editorial Presença: Lisboa, 2007.

GARCIA, Othon Moacyr. „Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever, aprendendo a pensar”. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

SANTAELLA, Lucia. „O que é semiótica”. São Paulo: Brasiliense, 1983.

Praktyczne ćwiczenia:

COIMBRA, Isabel Coimbra e COIMBRA, Olga Mata. „Gramática ativa 2”. Lisboa: Lidel, 2011.

LEITE, Sara de Almeida. „Como escrever tudo em português correto”. Lisboa: Manuscrito, 2017.

Autorskie materiały dydaktyczne, różnorodne artykuły naukowe i publicystyczne dostosowane do tematyki seminariów licencjackich oraz normy redakcyjne (vide m.in. Chicago Manual of Style, wytyczne ABNT).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W06 – ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka kierunkowego (portugalski);

K_W12 – ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego;

K_W15 – ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U08 – posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U09 – posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i portugalskim, z zakresu problematyki portugalistycznej i brazylianistycznej i zagadnień z nią związanych

K_U10 – posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, w tym wypowiedź osadzoną w kontekście akademickim, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (styl akademicki), i gatunkach (esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;

K_K03 – posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych portugalskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć są oceniani w sposób ciągły na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz prac zleconych i wykonywanych w trakcie kursu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska, Henrique Shinzato
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska, Henrique Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1 3305-PNJP31

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska, Henrique Shinzato
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska, Henrique Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1 3305-PNJP31

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.