Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów naukowych w języku portugalskim II (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-RTNB2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0230) Language
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów naukowych w języku portugalskim II (B)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Pisanie tekstów naukowych po portugalsku II ma na celu rozwój u studentów kompetencji krytycznej lektury i analizy, poprawy jakości pisanych tekstów o charakterze akademickim i naukowym do prezentacji w formie referatu oraz udoskonalenie technologii

informacyjnych w badaniach akademickich i naukwoych.

Pełny opis:

Program

1. Jak napisać tekst naukowo-akademicki

- organizacja tekstu o charakterze naukowym

- styl i dyskurs

- organizacja i kompozycja graficzna

- rodzaje reprezentacji graficznej

- typologie prac pisemnych

2. Jak stosować technologie w pisaniu tekstów naukowo-akademickich

- dostowanie komputera do pisania

- narzędzia do badań i przypisów

- tworzenie i zarządzanie odniesieniami/bibliografiami

- programy przetwarzania tekstu

3. Pisanie przykładowych tekstów naukowo-akademickich

4. Praca końcowa i ocena

Literatura:

Hadała-Mikołajczuk].Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2012.

Excel 2013 PL / John Walkenbach ; [tł. Piotr Ćieślak].Gliwice : Helion, cop. 2014.

Microsoft PowerPoint 2010 : wersja polska / Joyce Cox, Joan Lambert ; [tł. Anna Puziewicz].Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2012. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTex : jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty / Tomasz Przechlewski.Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

LaTeX : system opracowywania dokumentów : podręcznik i przewodnik użytkownika / Leslie Lamport ; z ang. przeł.: Marta Wolińska, Marcin Woliński ; il. Duane'a Bibby'ego.Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

Bibliografia uzupełniająca:

Pozostałe pozycje bibliograficzne zostaną przedstawione w trakcie semestru.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student rozpoznaje strukturalne cechy tekstu naukowego i akademickiego oraz otrzymuje zauktualizowaną wiedzę dot. użycia software’u wspierającego pracę badawczą (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student (roz)poznaje podstawowe koncepty i reguły z zakresu własności intelektualnej i ochrony praw autorskich jak i konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W01 e K_W03, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student poznaje terminologię, teorię i metodologię używaną w polach badawczych i dyscyplinach naukowych odpowiednich do badań iberyjskich, biorąc pod uwagę relacje między etyką a pracą naukową (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01).

KOMPETENCJE

- Student potrafi zrozumieć i tworzyć prace akademickie i naukowe po portugalsku (K_U01, K_U05, S1K_ U05, S1K_U06, S2K_ W03, S2K_ W05, S3K_ U04, S3K_ U05, S4K_ W01,S4K_ W03);

- Student potrafi używać strategii retorycznych aby podsumować, analizować i przekonywać z naciskiem na specyfikę tekstów akademickich (K_U02, S2K_ U02, S3K_ U02, S4K_ U02);

- Student potrafi pracować z gramatyką j. Portugalskiego (dostosowanie stylistyki, poprawna ortografia, interpunkcja i środki stylistyczne) ) (K_U03, K_U04, S2K_ U03, S2K_ U04, S3K_ U03, S4K_ U03, S4K_ U04);

- Student potrafi wykorzystywać różne procesy tworzenia (tekstów, bibliografii, etc), sprawdzać (samodzielnie) i poprawiać tekst naukowy z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_U01, K_U05, S1K_ U05, S1K_U06, S2K_ W03, S2K_ W05, S3K_ U04, S3K_ U05, S4K_ W01,S4K_ W03).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student (współ)tworzy teksty (K_K01, S2K_ K01, S3K_ K01, S4K_ K01);

- Student poprawia swój performance z zakresu: - produkcji tekstów akademickich (poprzez dyskusję technik analizy krytycznej), - recenzji i zastosowania norm dot. procesu tworzenia tekstu naukowego -badań aukowych prezentowanych w formie referatu (K_K02, K02 S2K_, K02 S3K_, K02 S4K_).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą poszczególne elementy:

- Praca teoretyczno-praktyczna 80%

- Aktywny udział w zajęciach 20%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.