Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-SHAL-21 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Sztuka Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna znajomość historii i kultury Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Podczas zajęć przydatna jest również ogólna znajomość kierunków sztuki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie ogólnej wiedzy przez studentów na temat sztuki Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Ważne jest zapoznanie się studentów z wzajemnym wpływem sztuki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, a także poznanie niezaprzeczalnych różnic między nimi.

Pełny opis:

Wykład jest ukierunkowany na przekazanie wiedzy na temat sztuki hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej poprzez przedstawienie najważniejszych dzieł sztuki i architektury oraz najbardziej znaczących prądów artystycznych.

Zajęcia oparte są na przygotowanych przez prowadzącego prezentacjach multimedialnych.

Po ukończeniu zajęć student powinien znać główne okresy w sztuce i architekturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, rozpoznawać dzieła wybitnych artystów, opisywać i analizować dzieła sztuki, a także dostrzegać wzajemne powiązania sztuki Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej między sobą oraz z innymi dziedzinami takimi jak historia czy literatura.

1. Sztuka prehistoryczna: rysunki i malowidła naskalne; Sztuka rzymska i wizygocka;

2. Sztuka i architektura Hiszpanii arabskiej;

3. Sztuka romańska i gotycka, malarstwo, rzeźba i architektura

4. Gotyk Królów Katolickich; Sztuka Renesansu; Hiszpański barok; Złoty wiek sztuki hiszpańskiej - sławni malarze El Greco, Diego de Velázquez

5. Sztuka doby klasycystyzmu i romantyzmu - Francisco Goya;

6. Malarstwo realistyczne i impresjonistyczne XIX w. - Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla

7. Wielcy artyści sztuki hiszpańskiej XX w. - Pablo Picasso malarstwo kubistyczne, Antonio Gaudi kataloński modernizm

8. Wielcy artyści sztuki hiszpańskiej XX wieku - Salvador Dalí malarstwo surrealistyczne / Sztuka Ameryki Łacińskiej - okres konkwisty: fundacja miast i klasztorów

9. Wicekrólestwo Peru: Szkoły plastyczne w Quito i w Cuzco; Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii: Metysaż - Miguel Cabrera

10. Wielkie ekspedycje przyrodnicze, Flora de Bogotá, zagraniczni malarze podróżnicy, Juan Mauricio Rugendas

11. Malarstwo historyczne, José Gil de Castro, wielkie bitwy o niepodległość Martín Tovar y Tovar; Meksyk: akademizm; pejzaże José María Velasco;

12. Sztuka XX w.: Modernizm: Brazylia, Tarsila do Amaral, Antropofagia; Urugwaj Joaquín Torres García, uniwersalizm konstruktywny

13. Meksyk: muralizm i muraliści, Diego Riviera, fenomen Fridy Kahlo;

14. Chile surrealizm Roberto Matta; Peru Fernando de Szyszlo

15. Ekwador: Oswaldo Guayasamín sztuka polityczno/społeczna; Kolumbia sztuka nowoczesna Alejandro Obregón, Fernando Botero "boteryzm"

Literatura:

Literatura do sztuki hiszpańskiej:

Jean Babelon, „Sztuka hiszpańska”, Warszawa, 1974.

V.Bozal, “Historia del arte en España”, Madrid, Istmo, 1991.

J. M. Camaño, “Historia del arte español”, Editorial La Muralla, Madrid, 1993.

Vicente Aguilera Cerni, „Nowa sztuka hiszpańska”, Warszawa, 1970.

Patricia Wright, „Goya”,Wrocław, 1994.

José Ortega y Gasset, „Velázquez i Goya”, Warszawa, 1993.

Robert i Nicolas Descharnes, „Salvador Dali”, Warszawa, 1994.

Andrzej Witko (red.), „W przedsionku niebios: sztuka w Hiszpanii doby El Greca”, Kraków, 2015.

María Rosa Menocal, „Ozdoba świata : jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii”, Kraków, 2006.

„Sztuka świata. T. 7”, [aut. rozdz. Barok w Hiszpanii Julian Gállego, Gudiol Ricart, red. nauk. t. Anna Lewicka-Morawska]

Vergara, “Diccionario de Arte Español”, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

Andrzej Witko, „Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku: od wizji mistycznych do marwtych natur”, Kraków-Kielce, 2013.

Rainer Zerbst, „Gaudí 1852-1926: Antoni Gaudí i Cornet: życie dla architektury”, Koln, 1992.

Ingo F. Walther, „Pablo Picasso 1881-1973: geniusz stulecia”, Poznań, 1991.

Leticia de La Casa [et al.], „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, Kraków 2010.

Internet:

Museo del Prado, Obras de arte comentadas

Museo Reina Sofía

Literatura do sztuki latynoamerykańskiej:

Castedo Leopold, „Historia del arte iberoamericano”, t. 1 i 2, Madrid 1988.

Gutiérrez Viñuales Rodrigo, Gutiérrez Ramón (coord.), „Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX”, Madrid 1997.

Leticia de La Casa [et al.], „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, red. tekstów Dariusz Fedor; Kraków 2010

Damián Bayón, „América Latina en sus artes”, (narrator) , México, 2000.

Damián Bayón, „Artistas contemporáneos de América Latina”, Barcelona, 1981.

Internet:

“Mestizo. Una historia del arte latinoamericano” http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043

„Arte en América Latina”, Arango Clemencia,

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/artlat/indice.htm

Museo de América http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html

Lektura dodatkowa:

Justino Fernández, „Arte moderno y contemporáneo de México”, t. 1, El arte del siglo XIX, México 1993.

Justino Fernández, „Arte moderno y contemporáneo de México”, t. 2, El arte del siglo XX, México, 1994.

Manuel Toussaint, „Arte Colonial en México”, México, 1962.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01; P6S_WG

w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W03; P6S_WG

podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

podstawowe terminy używane do opisu dzieł sztuki i architektury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

K_W06; P6S_WG

najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego;

K_W09; P6S_WK

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_W10; P6S_WK

podstawowe zasady BHP.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01; P6S_UW

czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

K_U04; P6S_UU

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informację na temat sztuki hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

używać podstawowych terminów używanych do opisu dzieł sztuki i architektury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

K_U07; P6S_UO

planować i organizować pracę, współdziałać w zespole;

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01; P6S_KK

krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02; P6S_KR

przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K_K04; P6S_KR

śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Student jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

zaliczenie testu pisemnego obejmującego materiał omawiany na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piłat-Zuzankiewicz, Teresa Sońta-Jaroszewicz
Prowadzący grup: Marta Piłat-Zuzankiewicz, Teresa Sońta-Jaroszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie ogólnej wiedzy przez studentów na temat sztuki Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Ważne jest zapoznanie się studentów z wzajemnym wpływem sztuki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, a także poznanie niezaprzeczalnych różnic między nimi.

Pełny opis:

Wykład jest ukierunkowany na przekazanie wiedzy na temat sztuki hiszpańskiej oraz latynoamerykańskiej poprzez przedstawienie najważniejszych dzieł sztuki i architektury oraz najbardziej znaczących prądów artystycznych.

Zajęcia oparte są na przygotowanych przez prowadzącego prezentacjach multimedialnych.

Po ukończeniu zajęć student powinien znać główne okresy w sztuce i architekturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, rozpoznawać dzieła wybitnych artystów, opisywać i analizować dzieła sztuki, a także dostrzegać wzajemne powiązania sztuki Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej między sobą oraz z innymi dziedzinami takimi jak historia czy literatura.

1. Sztuka prehistoryczna: rysunki i malowidła naskalne; Sztuka rzymska i wizygocka;

2. Sztuka i architektura Hiszpanii arabskiej;

3. Sztuka romańska i gotycka, malarstwo, rzeźba i architektura

4. Gotyk Królów Katolickich; Sztuka Renesansu; Hiszpański barok; Złoty wiek sztuki hiszpańskiej - sławni malarze El Greco, Diego de Velázquez

5. Sztuka doby klasycystyzmu i romantyzmu - Francisco Goya;

6. Malarstwo realistyczne i impresjonistyczne XIX w. - Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla

7. Wielcy artyści sztuki hiszpańskiej XX w. - Pablo Picasso malarstwo kubistyczne, Antonio Gaudi kataloński modernizm

8. Wielcy artyści sztuki hiszpańskiej XX wieku - Salvador Dalí malarstwo surrealistyczne / Sztuka Ameryki Łacińskiej - okres konkwisty: fundacja miast i klasztorów

9. Wicekrólestwo Peru: Szkoły plastyczne w Quito i w Cuzco; Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii: Metysaż - Miguel Cabrera

10. Wielkie ekspedycje przyrodnicze, Flora de Bogotá, zagraniczni malarze podróżnicy, Juan Mauricio Rugendas

11. Malarstwo historyczne, José Gil de Castro, wielkie bitwy o niepodległość Martín Tovar y Tovar; Meksyk: akademizm; pejzaże José María Velasco;

12. Sztuka XX w.: Modernizm: Brazylia, Tarsila do Amaral, Antropofagia; Urugwaj Joaquín Torres García, uniwersalizm konstruktywny

13. Meksyk: muralizm i muraliści, Diego Riviera, fenomen Fridy Kahlo;

14. Chile surrealizm Roberto Matta; Peru Fernando de Szyszlo

15. Ekwador: Oswaldo Guayasamín sztuka polityczno/społeczna; Kolumbia sztuka nowoczesna Alejandro Obregón, Fernando Botero "boteryzm"

Literatura:

Literatura do sztuki hiszpańskiej:

Jean Babelon, „Sztuka hiszpańska”, Warszawa, 1974.

V.Bozal, “Historia del arte en España”, Madrid, Istmo, 1991.

J. M. Camaño, “Historia del arte español”, Editorial La Muralla, Madrid, 1993.

Vicente Aguilera Cerni, „Nowa sztuka hiszpańska”, Warszawa, 1970.

Patricia Wright, „Goya”,Wrocław, 1994.

José Ortega y Gasset, „Velázquez i Goya”, Warszawa, 1993.

Robert i Nicolas Descharnes, „Salvador Dali”, Warszawa, 1994.

Andrzej Witko (red.), „W przedsionku niebios: sztuka w Hiszpanii doby El Greca”, Kraków, 2015.

María Rosa Menocal, „Ozdoba świata : jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii”, Kraków, 2006.

„Sztuka świata. T. 7”, [aut. rozdz. Barok w Hiszpanii Julian Gállego, Gudiol Ricart, red. nauk. t. Anna Lewicka-Morawska]

Vergara, “Diccionario de Arte Español”, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

Andrzej Witko, „Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku: od wizji mistycznych do marwtych natur”, Kraków-Kielce, 2013.

Rainer Zerbst, „Gaudí 1852-1926: Antoni Gaudí i Cornet: życie dla architektury”, Koln, 1992.

Ingo F. Walther, „Pablo Picasso 1881-1973: geniusz stulecia”, Poznań, 1991.

Leticia de La Casa [et al.], „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, Kraków 2010.

Internet:

Museo del Prado, Obras de arte comentadas

Museo Reina Sofía

Literatura do sztuki latynoamerykańskiej:

Castedo Leopold, „Historia del arte iberoamericano”, t. 1 i 2, Madrid 1988.

Gutiérrez Viñuales Rodrigo, Gutiérrez Ramón (coord.), „Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX”, Madrid 1997.

Leticia de La Casa [et al.], „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, red. tekstów Dariusz Fedor; Kraków 2010

Damián Bayón, „América Latina en sus artes”, (narrator) , México, 2000.

Damián Bayón, „Artistas contemporáneos de América Latina”, Barcelona, 1981.

Internet:

“Mestizo. Una historia del arte latinoamericano” http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8043

„Arte en América Latina”, Arango Clemencia,

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/artlat/indice.htm

Museo de América http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html

Lektura dodatkowa:

Justino Fernández, „Arte moderno y contemporáneo de México”, t. 1, El arte del siglo XIX, México 1993.

Justino Fernández, „Arte moderno y contemporáneo de México”, t. 2, El arte del siglo XX, México, 1994.

Manuel Toussaint, „Arte Colonial en México”, México, 1962.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.