Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-TI-11 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza wyniesiona z zajęć informatycznych w zakresie szkoły średniej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta umiejętności wykorzystania narzędzi technologii teleinformatycznych we wspomaganiu jego nauki, pracy badawczej oraz organizacji warsztatu pracy. Stąd zagadnienie technologii informacyjnych w 30. godzinnym cyklu zajęć zostanie sprowadzone do poziomu użytecznej praktyki, zgodnie z wymogami stawianymi przed szkolnictwem wyższym w krajach Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym »układzie scalonym« współczesnego świata w sposób świadomy i celowy; zapoznanie z zakresem możliwości przykładowych kierunkowych aplikacji i ich miejsca w systemie publikacji, wymiany informacji i kooperacji; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę i dobór właściwego oprogramowania jako narzędzi do wykonywania określonych prac.

Prezentacja i związana z tym wstępna praktyka prowadzić będzie od aplikacji tak podstawowych, jak edytory tekstu, przez oprogramowanie służące do wizualizacji i składu publikacji, narzędzia cyfryzacji, archiwizacji i wymiany dzieł, telekomunikacji, po systemy edycji multimediów: audycji i filmów (audycji telewizyjnych).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i wykonanie wymaganych prac.

Sprawdzianem finalnym będzie wykonanie w kilkuosobowych grupach pracy multimedialnej – krótkiego filmu, spełniającego podstawowe profesjonalne kryteria, których znajomość zostanie uprzednio przyswojona teoretycznie i praktycznie podczas zajęć.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. SYSTEMY INFORMACYJNE

• Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Helion, Gliwice 2006. Ernst Gombrich, „Czarodziejska moc Pigmaliona”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

• Cieciura M., Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006.

• Gogołek W., Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Warszawa 2007.

• Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002.

• Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002.

• Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004.

• Radwański A., Komputery, biblioteki, systemy, Warszawa 1996

2. EDYTORY TEKSTU – POPULARNE I SPECJALIZOWANE. SKŁAD PUBLIKACJI – DTP.

• Langer M., Po prostu Word 2003 PL, tł. Masłowskiego K., Helion 2004

• Altman R., Altman R., Po prostu PowerPoint 2003. PL, Helion 2004

• Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002.

• Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2006.

• Chwałowski R., Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2001.

3. INTERNET

• Pikoń K., ABC Internetu, Helion, Gliwice 2007

• Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.

• Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.

• Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem, Kraków 2002.

• Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001. Materiały internetowe.

• Williams R., Tollet J., Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić? Helion 2004

4. MULTIMEDIA

• Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

• Książek-Szczepanikowa A., Ekranowy czytelnik — wyzwanie dla polonisty, Szczecin 1996

• Jędryczkowski J.: Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, 2008

• Brągoszewski P., GIMP 2.0. Edycja zdjęć cyfrowych, Helion 2004

5. FILM I TELEWIZJA

• Łotman J., „Montaż”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

• Wójcik J., „Podstawowe elementy języka filmu”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

• Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997

• Murch Walter, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006

• Mascelli Joseph V., 5 tajników warsztatu filmowego, 2007

• Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2008

• Przedpełska-Bieniek Małgorzata, Dźwięk w filmie, Warszawa 2006

• Curran Bernard Sheila, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, 2011

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej, jest świadomym uczestnikiem życia w „świecie poinformowanych”, posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, posiada umiejętność formatowania tekstu w sposób świadomy, zgodny z podstawowymi wymogami edytorskimi, tworzy publikacje multimedialne spełniające kryteria celowej wypowiedzi, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi przygotować i zrealizować audiowizualną wypowiedź w formie felietonu filmowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w domu), wykonanie trzech prac indywidualnych i jednej grupowej:

– funkcjonalne formatowanie tekstu w dowolnym edytorze,

– publikacja multimedialna

– prezentacja audiowizualna

– felieton filmowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Hass
Prowadzący grup: Borys Hass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Hass
Prowadzący grup: Borys Hass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Hass
Prowadzący grup: Borys Hass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.