Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat czytelnika III: teoretyczno-afektywne badanie spraw dziwnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WC3-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Warsztat czytelnika III: teoretyczno-afektywne badanie spraw dziwnych
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, interpretacyjnych i językowych studentów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych i językowych studentów. Prowadzone są w trybie warsztatowym - studenci zapoznają się z krótkimi opowiadaniami latynoamerykańskimi, które podczas zajęć poddane zostają uważnej lekturze (close/differential reading) oraz dyskusji.

"Warsztat czytelnika III: teoretyczno-afektywne badanie spraw dziwnych" to kontynuacja i modyfikacja zajęć "Warsztat czytelnika: opowiadania latynoamerykańskie, strategie lekturowe i badanie spraw dziwnych" (2019/2020)

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie:

- podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich (K_W02);

- podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_W03);

student potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- planowania i organizacji pracy, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są posiadać konto uniwersyteckie w Google Classroom (będą tam udostępniane materiały oraz realizowane zadania).

Zajęcia oceniane są trybem punktowym.

Punkty zdobywa się w trzech kategoriach:

1) obecność (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności): waga=20%,

2) aktywne uczestnictwo w zajęciach: waga=40%

3) realizacja analityczno-kreatywnych zadań pisemnych (przez platformę Google Classroom): waga=40%.

W kategoriach 2 i 3 należy osiągnąć ocenę min. 60%.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w sposób zdalny, odbywać się one będą na platformie Google Classroom + Google Meet (ewentualnie z użyciem sprawniejszego komunikatora).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Grzesiak
Prowadzący grup: Zofia Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych i językowych studentów. Prowadzone są w trybie warsztatowym - studenci zapoznają się z krótkimi opowiadaniami latynoamerykańskimi, które podczas zajęć poddane zostają uważnej lekturze (close/differential reading) oraz dyskusji.

"Warsztat czytelnika III: teoretyczno-afektywne badanie spraw dziwnych" to kontynuacja i modyfikacja zajęć "Warsztat czytelnika: opowiadania latynoamerykańskie, strategie lekturowe i badanie spraw dziwnych" (2019/2020)

Pełny opis:

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych i językowych studentów.

Prowadzone są w trybie warsztatowym. Podczas wspólnej lektury "mikro", "mini" i nieco większych zmuszających do refleksji, "dziwnych" opowiadań poruszać będziemy takie zagadnienia jak:

- gry konwencjami,

- subwersyjność i specyficzna wizja świata,

- role społeczne i stereotypy kulturowe,

- parodia,

- typ narracji i konstrukcja utworu,

- relacja treści i formy, fabuły, intrygi i dyskursu,

- intertekstualność,

- referencja,

- działanie metafory,

- "rola" czytelnika w odbiorze tekstu literackiego.

Zarysowane zostaną najważniejsze tematy współczesnej literatury latynoamerykańskiej, przedstawieni zostaną należący do najciekawszych autorów.

Głównym założeniem jest jednak prowadzenie autorefleksyjnej "uważnej lektury" (close/differential reading), zainspirowanej metodami analitycznymi teoretyków recepcji (Jonathan Culler, Stanley Fish, Wolfgang Iser), umożliwiającej studentom analizę własnych praktyk czytelniczych i prowokującej do interpretacji czytanych utworów w szerokim kontekście.

Kompetencje czytelnicze rozwijane na zajęciach stanowią podstawę umiejętności prowadzenia krytycznej lektury tekstów artystycznych i teoretycznych (zwłaszcza na późniejszych latach studiów).

Zagadnienia teoretyczne ilustrowane będą materiałem audiowizualnym.

Literatura:

*Lista lektur będzie ewoluować w trakcie semestru, po uzgodnieniu kolejnych tekstów ze studentami.

* Studenci mogą zaproponować teksty, które chcieliby analizować na zajęciach.

* Wszystkie teksty będą udostępnione online na platformie Google Classroom.

Teksty literackie:

"Día de muertos. Antología del cuento mexicano", prólogo de J. Volpi (wybór).

Jorge Luis Borges, "Ficciones" (wybór).

Julio Cortázar, "Historias de cronopios y de famas" (wybór).

Mariana Enríquez, "Las cosas que perdimos en el fuego" (wybór).

Ana García Bergua, wybór opowiadań.

Yuri Herrera, wybór opowiadań.

Augusto Monterroso, wybór opowiadań.

Ignacio Padilla, wybór opowiadań.

Edmundo Paz Soldán, "Amores imperfectos" (wybór).

Cristina Peri Rossi, "Cosmoagonías" (wybór).

Sergio Pitol, wybór opowiadań.

Samanta Schweblin, "Siete casas vacías"/"Pájaros en la boca y otros cuentos" (wybór).

Luisa Valenzuela, wybór opowiadań.

Juan Rodolfo Wilcock, wybór opowiadań.

***

Teksty teoretyczne (fragmenty):

Anna Burzyńśka, M.P. Markowski, "Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", Kraków 2009.

Eefje Claassen, "Author Representations in Literary Reading", Amsterdam/Philadelphia 2012.

Jonathan Culler, "Breve introducción a la teoría literaria", Barcelona 2000 [1997].

Umberto Eco, "Seis paseos por los bosques narrativos", Barcelona 1996.

Stanley Fish, "La literatura en el lector: estilística «afectiva»", en: "Estética de la recepción", coord. por Rainer Warning, Madrid 1989.

Gérard Genette, "Figuras III", Barcelona 1989.

Raman Selden et.al, "La teoría literaria contemporánea", Barcelona 2010.

Olga Tokarczuk, "Czuły narrator" [przemowa noblowska], 2019, Nobelprize.org (tekst po polsku lub po angielsku).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.