Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat czytelnika: opowiadania latynoamerykańskie, strategie lekturowe i badanie spraw dziwnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WCOL-01 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Warsztat czytelnika: opowiadania latynoamerykańskie, strategie lekturowe i badanie spraw dziwnych
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Strona przedmiotu: https://warsztatczytelnika.wordpress.com/programa/
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji

czytelniczych i językowych studentów.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji

czytelniczych i językowych studentów. Prowadzone są w trybie warsztatowym - studenci zapoznają się z krótkimi opowiadaniami latynoamerykańskimi, które podczas zajęć poddane zostają uważnej lekturze (close/differential reading) oraz dyskusji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego, a ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji

czytelniczych i językowych studentów. Prowadzone są w trybie warsztatowym. Podczas wspólnej lektury "mikro", "mini" i nieco większych

opowiadań poruszać będziemy takie zagadnienia jak gry konwencjami, parodia, narracja, intertekstualność, rola czytelnika. Zarysowane

zostaną najważniejsze tematy współczesnej literatury latynoamerykańskiej, przedstawieni zostaną należący do najciekawszych autorów.

Głównym założeniem jest jednak prowadzenie autorefleksyjnej "uważnej lektury" (close/differential reading), zainspirowanej metodami analitycznymi

teoretyków recepcji (J. Culler, S. Fish, W. Iser), umożliwiającej studentom analizę własnych praktyk czytelniczych i prowokującej do interpretacji

czytanych utworów w szerokim kontekście. Kompetencje czytelnicze rozwijane na zajęciach stanowią podstawę umiejętności prowadzenia

krytycznej lektury tekstów artystycznych i teoretycznych (zwłaszcza na późniejszych latach studiów).

Koncepty teoretyczne ilustrowane będą materiałem audiowizualnym.

Literatura:

Podstawowe teksty analizowane na zajęciach:

1. Minicuento latinoamericano: ejemplos “micro”.

2. Jorge Luis Borges, "Borges y yo".

3. Augusto Monterroso, “El conejo y el león”, “La Rana autentica”.

4. Marco Denevi, “La reina virgen”, “La hormiga”.

5. Eduardo Galeano, “La creación”, “1667, Ciudad de Mexico: Juana a los

dieciséis”.

6. Ana García Bergua, “La novia de azúcar”.

7. Julio Cortázar, "Historias de cronopios y de famas" (wybór).

8. Sergio Pitol, “Ícaro”.

9. Juan Rodolfo Wilcock, "Las muñecas", "Los amantes".

10. Guillermo Cabrera Infante, “Abril es el mes más cruel”.

11. Edmundo Paz Soldán, “La puerta cerrada”.

12. Luisa Valenzuela, "Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja".

13. Clarice Lispector, "Tanta mansedumbre".

14. Christina Rivera Garza, "El sí de Yoko Ono”.

*Powyższa lista może ulec zmianie w trakcie semestru, po uzgodnieniu kolejnych lektur ze studentami.

* Studenci mogą zaproponować teksty, które chcieliby analizować na zajęciach.

* Wszystkie teksty będą udostępnione online.

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie:

- podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich (K_W02);

- podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_W03);

student potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są trybem punktowym.

Punkty zdobywa się w trzech kategoriach: obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie drobnych prac pisemnych (~creative writing, min. 1).

W żadnej z kategorii nie można mieć 0 punktów, dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Grzesiak
Prowadzący grup: Zofia Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.