Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań i studiów w języku portugalskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WDBSP2-11 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wstęp do badań i studiów w języku portugalskim II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami związanymi z rzeczywistością społeczną i kulturową Brazylii oraz krajów afrykańskich urzędowego języka portugalskiego, z elementami geografii, literatury i historii tych obszarów, a także zapoznanie studentów z badaniami brazylianistycznymi i luzoafrykańskimi prowadzonymi w Polsce i na swiecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane są wybrane zagadnienia związane z rzeczywistością społeczną i kulturową Brazylii oraz krajów afrykańskich urzędowego języka portugalskiego (PALOP) i badań nad nimi.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszane są wybrane zagadnienia związane z rzeczywistością społeczną i kulturową Brazylii oraz krajów afrykańskich urzędowego języka portugalskiego (PALOP).

Zostaną omówione prace badawcze brazylianistów i afrykanistów polskich i zagranicznych dostępne w języku polskim, a także teksty eseistyczne i publicystyczne związane z Brazylią i Afryką, jak również wybrane przekłady literackie autorów brazylijskich i afrykańskich na język polski.

Literatura:

Część brazylijska:

Domosławski, Artur. Gorączka latynoamerykańska. Warszawa: Świat Książki, 2004.

Domosławski, Artur. Wykulczeni. Warszawa: Wielka Litera, 2016.

Falkowska, Magdalena, "Capoeira a stosunki rasowe i tożsamość narodowa w Brazylii",w: Ameryka Łacińska - Suplement, 2005, str. 73-82.

Flisiuk, Radosław, "Telenowela-latynoski produkt masowy", w: Gawrycki, F. (red.), Wiedza o kulturze latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, 2009, str. 428 – 432.

Freyre, Gilberto. Panowie i niewolnicy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

Gawrycki, Marcin Florian (red.). Brazylia jako mocarstwo wschodzące. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Gawrycki, Marcin Florian. Muzyczne wojny. Brazylijska muzyka popularna w czasie dyktatury (1964 – 1985), Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017.

Hlibowicka-Węglarz, Barbara, Język portugalski w świecie wczoraj i dziś, Wyd. UMCS, Lublin, 2003, str.45−82.

Kolankiewicz, Leszek (2016) Samba z Bogami. 3. ed. Wrocław: Instytut im. J. Grotowskiego.

Kula, Marcin, "My naród brazylijski...", w: Ameryka Łacińska nr 4 (18), 1997, s. 24-29.

Malinowski, Mariusz. W poszukiwaniu brazylijskości: główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku. Warszawa: CESLA, 2011.

Malinowski, Mariusz. Brazylia: Republika: dzieje Brazylii w latach 1889-2010. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Paleczny, Tadeusz. Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodotwórczym: wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych. Kraków: Universitas, 2004.

Malinowski, Mariusz, "Smutek i serdeczność : brazylijski charakter narodowy a blizny epoki kolonialnej", w: Ameryka Łacińska nr 3-4, Wyd. CESLA, 2008.

Pesavento, Sandra Jatahy, "Problem tożsamości narodowej: Brazylia wobec latynoamerykańskości", w: Ameryka Łacińska nr 4 (14), wyd. CESLA, Warszawa 1996.

Petelczyc, Janina; Cichy, Marek (red.). Brazylia, kraj przyszłości?. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016.

Pindel, Tomasz. Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody. Kraków: Znak, 2018.

Pluta, Aleksandra, "Rasizm w Brazylii", Kultura Liberalna, nr 265, 2014.

Pluta, Aleksandra. Droga do Rio. Warszawa: PWN, 2017.

Rabij, Bartłomiej. Podcięte skrzydła kanarka. Blaski i cienie brazylijskiego futbolu. Warszawa: Sine Qua Non, 2019.

Siewierski, Henryk. Szkice brazylijskie. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016.

Siewierski, Henryk. Jak dostałem Brazylię w prezencie. Kraków: Universitas, 1998.

Siuda-Ambroziak, Renata. Religia w Brazylii: uwarunkowania społeczno-kulturowe. Kraków: Nomos, 2015.

Siuda-Ambroziak, Renata, "Brazylia religią muzykalna", w Miesięcznik Znak nr 726, listopad 2015.

Turner, Victor, "Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro", w: Konteksty, nr 3-4, Warszawa, 2002.

Walczuk, Magdalena. "Cadernos Negros - afrobrazylijskie zeszyty literackie w procesie emancypacji i budowania tożsamości czarnoskórej części społeczeństwa brazylijskiego", w: Kwartalnik Ameryka Łacińska, tom 20, numer 1(75), Warszawa, 2012, str. 91-98.

Kwartalnik Ameryka Łacińska, wyd. CESLA UW (wybrane artykuły)

Komiksy: „Favela w kadrze” A. Diniz, M. Hora; „Kocia skórka” C. Patati, J. Sanchez; „Wolfram”, „Modlitewnik narodowy” M. Quintanilha; „Angola Janga. Opowieść z Palmares” M. D’Salete

Teksty literackie (wybrane fragmenty):

Literatura na Świecie nr 1-2/2011,

Carolina Maria de Jesus „Życie na śmietniku”, Warszawa: Czytelnik, 1963.

Clarice Lispector „Opowiadania wszystkie”, W.A.B., 2019

Paulo Lins „Miasto Boga”, PIW, 2002.

Jorge Amado „Gabriela, goździki i cynamon”, wyd. Filia, 2015.

Część PALOP:

• Charchalis, W. Między luzotropikalizmem a luzofonią, Poznań 2019.

• Diaz-Szmidt, R. Dokąd idziesz piękna kobieto? Przemiany tożsamości w twórczości mozambijskiej pisarki Pauliny Chiziane, Warszawa 2010.

• Hlibowicka-Węglarz, B. Język portugalski w świecie, Lublin 2003.

• Hlibowicka-Węglarz, B. Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Lublin 2013;

• N’Diaye T. Żółte i Czarne. Historia chińskiej obecności w Afryce, Dialog, Warszawa 2016.

• Tymowski, M. Europejczycy i Afrykanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

• + Literatura na Świecie 5-6/2012 [490-491] i 1-2/2008 [438-439] [wywiad M. Lipszyca z E. Rzewuskim „Pięć rozwiedzionych żon poligamisty”; M. Lipszyc Po Portugalii; inne teksty wybrane].

• + [monografie:] Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku; Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych; Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur

ANGOLA (wybrane fragmenty/teksty):

• R. Kapuściński Jeszcze dzień życia [wydanie filmowe];

• D. Rosiak: „Angola: Chińczycy i ropa” [w:] Żar. Oddech Afryki, s. 232-251, Wołowiec 2019;

• Literatura [Ondjaki Babcia19 i sowiecki sekret

• R. Diaz-Szmidt, J. Jankowski Pióro kontra flamaster [in: Intelektualiści afrykańscy];

• K. Nowak: „Angola” [w:] Rowerem i pieszo przez czarny ląd, s. 245-280, Poznań 2008;

• M. Ikonowicz Angola Express, Bydgoszcz-Warszawa 2009.

MOZAMBIK (wybrane fragmenty/teksty):

• I. Klementowska Szkielet białego słonia, Czarne, Wołowiec 2016;

• Literatura [Mia Couto + z LnŚ 5-6/2012 [490-491]].

GWINEA BISSAU

• M. Brzezińska Kontakt z duchami. Czary i religia w Gwinei Bissau, SWN, Sopot 2014;

• M. Brzezińska W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau, WUW, Warszawa 2017;

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

• Wasik A., Stańczyk, P. Bom dia São Tomé! Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Gdańsk 2017.

CABO VERDE

• Almeida, G., Kobiety João Nuno [LnŚ];

• E. Sieradzińka Cesaria Evora, Warszawa 2015;

• E. Sieradzińska Cabo Verde. Przewodnik.

• Zupełnie Inny Świat #34 [09/2019]: Cabo Verde [pismo].

.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01);

- podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania (K_W02);

- metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów (K_W03);

- miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W04);

- fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego (K_W06);

- współczesne życie kulturalne Portugalii, Brazylii, Afryki portugalskojęzycznej i Polski (K_W09).

Student potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U02);

- stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów (K_U03);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04);

- rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05);

- merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (K_U06).

Student jest gotów do:

K_K04

określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania

K_K06

brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata

K_K08

śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (referowanie czytanych tekstów, krótkie prezentacje).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jankowski, Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Jakub Jankowski, Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Diaz-Szmidt, Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Renata Diaz-Szmidt, Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu poruszane są wybrane zagadnienia związane z rzeczywistością społeczną i kulturową Brazylii oraz krajów afrykańskich urzędowego języka portugalskiego (PALOP).

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszane są wybrane zagadnienia związane z rzeczywistością społeczną i kulturową Brazylii oraz krajów afrykańskich urzędowego języka portugalskiego (PALOP).

Zostaną omówione prace badawcze brazylianistów i afrykanistów polskich i zagranicznych dostępne w języku polskim, a także teksty eseistyczne i publicystyczne związane z Brazylią i Afryką, jak również wybrane przekłady literackie autorów brazylijskich i afrykańskich na język polski.

Literatura:

Część brazylijska:

Domosławski, Artur. Gorączka latynoamerykańska. Warszawa: Świat Książki, 2004.

Domosławski, Artur. Wykulczeni. Warszawa: Wielka Litera, 2016.

Falkowska, Magdalena, "Capoeira a stosunki rasowe i tożsamość narodowa w Brazylii",w: Ameryka Łacińska - Suplement, 2005, str. 73-82.

Flisiuk, Radosław, "Telenowela-latynoski produkt masowy", w: Gawrycki, F. (red.), Wiedza o kulturze latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, 2009, str. 428 – 432.

Freyre, Gilberto. Panowie i niewolnicy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

Gawrycki, Marcin Florian (red.). Brazylia jako mocarstwo wschodzące. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Gawrycki, Marcin Florian. Muzyczne wojny. Brazylijska muzyka popularna w czasie dyktatury (1964 – 1985), Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017.

Hlibowicka-Węglarz, Barbara, Język portugalski w świecie wczoraj i dziś, Wyd. UMCS, Lublin, 2003, str.45−82.

Kolankiewicz, Leszek (2016) Samba z Bogami. 3. ed. Wrocław: Instytut im. J. Grotowskiego.

Kula, Marcin, "My naród brazylijski...", w: Ameryka Łacińska nr 4 (18), 1997, s. 24-29.

Malinowski, Mariusz. W poszukiwaniu brazylijskości: główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku. Warszawa: CESLA, 2011.

Malinowski, Mariusz. Brazylia: Republika: dzieje Brazylii w latach 1889-2010. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Paleczny, Tadeusz. Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodotwórczym: wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych. Kraków: Universitas, 2004.

Malinowski, Mariusz, "Smutek i serdeczność : brazylijski charakter narodowy a blizny epoki kolonialnej", w: Ameryka Łacińska nr 3-4, Wyd. CESLA, 2008.

Pesavento, Sandra Jatahy, "Problem tożsamości narodowej: Brazylia wobec latynoamerykańskości", w: Ameryka Łacińska nr 4 (14), wyd. CESLA, Warszawa 1996.

Petelczyc, Janina; Cichy, Marek (red.). Brazylia, kraj przyszłości?. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016.

Pindel, Tomasz. Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody. Kraków: Znak, 2018.

Pluta, Aleksandra, "Rasizm w Brazylii", Kultura Liberalna, nr 265, 2014.

Pluta, Aleksandra. Droga do Rio. Warszawa: PWN, 2017.

Rabij, Bartłomiej. Podcięte skrzydła kanarka. Blaski i cienie brazylijskiego futbolu. Warszawa: Sine Qua Non, 2019.

Siewierski, Henryk. Szkice brazylijskie. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016.

Siewierski, Henryk. Jak dostałem Brazylię w prezencie. Kraków: Universitas, 1998.

Siuda-Ambroziak, Renata. Religia w Brazylii: uwarunkowania społeczno-kulturowe. Kraków: Nomos, 2015.

Siuda-Ambroziak, Renata, "Brazylia religią muzykalna", w Miesięcznik Znak nr 726, listopad 2015.

Turner, Victor, "Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro", w: Konteksty, nr 3-4, Warszawa, 2002.

Walczuk, Magdalena. "Cadernos Negros - afrobrazylijskie zeszyty literackie w procesie emancypacji i budowania tożsamości czarnoskórej części społeczeństwa brazylijskiego", w: Kwartalnik Ameryka Łacińska, tom 20, numer 1(75), Warszawa, 2012, str. 91-98.

Kwartalnik Ameryka Łacińska, wyd. CESLA UW (wybrane artykuły)

Komiksy: „Favela w kadrze” A. Diniz, M. Hora; „Kocia skórka” C. Patati, J. Sanchez; „Wolfram”, „Modlitewnik narodowy” M. Quintanilha; „Angola Janga. Opowieść z Palmares” M. D’Salete

Teksty literackie (wybrane fragmenty):

Literatura na Świecie nr 1-2/2011,

Carolina Maria de Jesus „Życie na śmietniku”, Warszawa: Czytelnik, 1963.

Clarice Lispector „Opowiadania wszystkie”, W.A.B., 2019

Paulo Lins „Miasto Boga”, PIW, 2002.

Jorge Amado „Gabriela, goździki i cynamon”, wyd. Filia, 2015.

Część PALOP:

• Charchalis, W. Między luzotropikalizmem a luzofonią, Poznań 2019.

• Diaz-Szmidt, R. Dokąd idziesz piękna kobieto? Przemiany tożsamości w twórczości mozambijskiej pisarki Pauliny Chiziane, Warszawa 2010.

• Hlibowicka-Węglarz, B. Język portugalski w świecie, Lublin 2003.

• Hlibowicka-Węglarz, B. Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Lublin 2013;

• N’Diaye T. Żółte i Czarne. Historia chińskiej obecności w Afryce, Dialog, Warszawa 2016.

• Tymowski, M. Europejczycy i Afrykanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

• + Literatura na Świecie 5-6/2012 [490-491] i 1-2/2008 [438-439] [wywiad M. Lipszyca z E. Rzewuskim „Pięć rozwiedzionych żon poligamisty”; M. Lipszyc Po Portugalii; inne teksty wybrane].

• + [monografie:] Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku; Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych; Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur

ANGOLA (wybrane fragmenty/teksty):

• R. Kapuściński Jeszcze dzień życia [wydanie filmowe];

• D. Rosiak: „Angola: Chińczycy i ropa” [w:] Żar. Oddech Afryki, s. 232-251, Wołowiec 2019;

• Literatura [Ondjaki Babcia19 i sowiecki sekret

• R. Diaz-Szmidt, J. Jankowski Pióro kontra flamaster [in: Intelektualiści afrykańscy];

• K. Nowak: „Angola” [w:] Rowerem i pieszo przez czarny ląd, s. 245-280, Poznań 2008;

• M. Ikonowicz Angola Express, Bydgoszcz-Warszawa 2009.

MOZAMBIK (wybrane fragmenty/teksty):

• I. Klementowska Szkielet białego słonia, Czarne, Wołowiec 2016;

• Literatura [Mia Couto + z LnŚ 5-6/2012 [490-491]].

GWINEA BISSAU

• M. Brzezińska Kontakt z duchami. Czary i religia w Gwinei Bissau, SWN, Sopot 2014;

• M. Brzezińska W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau, WUW, Warszawa 2017;

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

• Wasik A., Stańczyk, P. Bom dia São Tomé! Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Gdańsk 2017.

CABO VERDE

• Almeida, G., Kobiety João Nuno [LnŚ];

• E. Sieradzińka Cesaria Evora, Warszawa 2015;

• E. Sieradzińska Cabo Verde. Przewodnik.

• Zupełnie Inny Świat #34 [09/2019]: Cabo Verde [pismo].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.