Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna hiszpańskojęzyczna literatura dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WHLD-U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesna hiszpańskojęzyczna literatura dziecięca
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym; znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla studentów I i II roku studiów II stopnia filologii iberyjskiej (specjalizacja hiszpańska). Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych zagadnień dotyczących współczesnej teorii i krytyki literatury dziecięcej, a także odniesienie ich do przykładowych hiszpańskojęzycznych tekstów dla dzieci i młodzieży. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: definicja literatury dziecięcej; problem podwójnego odbiorcy; „adultcentrism”; ideologia w tekstach dla dzieci; relacja między słowem, obrazem i projektem graficznym książki; tabu w literaturze dziecięcej; koncepcja retromanii itd.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętność analizy i interpretacji tekstów literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz wpisania ich w szerszy kontekst kultury popularnej. Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji krytyczno-literackich studentów i zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami i kluczowymi kategoriami związanymi z głównymi prądami we współczesnych badaniach literaturoznawczych nad tekstami dziecięcymi.

Zajęcia składać się będą z krótkiego wstępu, omówienia tekstów teoretycznych i dyskusji na temat wybranych kontekstowo książek dla dzieci i młodzieży z kręgu kultury hiszpańskojęzycznej z zastosowaniem opracowanych wcześniej teorii. Proponowane w ramach kursu lektury to grupa zróżnicowanych tematycznie tekstów napisanych przez autorów pochodzących z różnych regionów Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (m.in. Katalonii, Meksyku i Argentyny). Omawianej pozycji czasem towarzyszyć będą dobrane kontekstowo inne teksty kultury popularnej z różnych kręgów kulturowych, w tym kultury polskiej czy anglosaskiej.

Program kursu obejmuje następujące tematy (podane zagadnienia są ogólnym zarysem problematyki, która poruszona będzie na zajęciach):

I. Próby zdefiniowania przedmiotu badań

1. Enigmatyczne dzieciństwo

2. Różne spojrzenia na definicję literatury dziecięcej i młodzieżowej

3. Czytelnik literatury dziecięcej i młodzieżowej: dziecko jako Inny i koncepcja podwójnego odbiorcy

4. Aspekt ideologiczny książek dla dzieci i „adultcentrism”

II. Części składowe książki dla dzieci

1. Słowa: uproszczone czy wymagające?

2. Ilustracje

3. Projekt graficzny i redakcja

III. Kwestionowanie czytelniczych schematów

1. Tematy tabu w literaturze dziecięcej

2. Postmodernistyczne dzieciństwo i metafikcja w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

3. Lektura nostalgiczna: dorośli czytelnicy literatury dziecięcej

Literatura:

Przykładowa literatura podmiotu:

• Boselli, A. (2016). „Los indomables pensamientos del Señor O.”. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

• Frankel, Y. (2015). „A simple vista”. Santiago, Chile: Amanuta.

• Ramos Revillas, A. (2016). „Yo te pego, tú me pegas”. México: 3 abejas.

• Sancia, M. (2009). „Breves historias de animales sabrosos, engreídos, enamorados, malditos, venenosos, enlatados, tristes, cobardes, crueles, espinosos… (y otras historias)”. Buenos Aires: Sudamericana.

• Sierra i Fabra, J. (2009 [2005]). „Una [estupenda] historia de dragones y princesas [más o menos]”. Madrid: Santillana Ediciones Generales.

• Suez, P. (2014). „Lara y su lobo”. Córdoba: Comunicarte.

Przykładowa literatura przedmiotu:

• Bajour, C. (2016). „La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum”. Comunicarte.

• Díaz Ronner, M. A. (2002). „Literatura infantil: de menor a mayor”. W: N. Jitrik (red.) „Historia Crítica de la literatura argentina, parte 11” (s. 511-531). Buenos Aires.

• Kümmerling-Meibauer, B. (red.) (2018). „The Routledge Companion to Picturebooks”. New York, NY & London: Routledge.

• Ngai, S. (2012). „Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting. Harvard”.

• Shavit, Z. (1980). „The Ambivalent Status of Texts. The Case of Children´s Literature”. „Poetics Today”, 173, 75-86.

• Silva-Díaz Ortega, M. C. (2005). „Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionels y conocimiento literario”. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Descargado de:

http://www.tdx.cat/handle/10803/4667 (03-02-2015).

• Stephens, J. (1992). „Language and ideology in children´s fiction”. London & New York.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wg. zasad obowiązujących dla programów do 2018/19:

• Wiedza: Student zna specyfikę metodologicznego podejścia do analizy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zna terminologię z zakresu krytyki literatury dziecięcej i młodzieżowej, przede wszystkim iberystycznej, i najważniejszych badaczy z tej dziedziny (K_W04). Rozumie zjawiska związane z książką dla dzieci i młodzieży i potrafi wpisać je w szerszy kontekst hiszpańskojęzycznej kultury popularnej (K_W09), a także porównać je z trendami na gruncie innych kultur, m.in. polskiej.

• Umiejętności: Student zdobywa umiejętność definiowania koncepcji kluczowych dla współczesnych badań literaturoznawczych nad tekstami dziecięcymi (K_U04), a także przeprowadzenia krytycznej analizy tekstu literackiego i osadzenia go w kontekście metodologicznym (K_U08), co pozwala na sformułowanie oryginalnych i samodzielnych wniosków i refleksji na temat współczesnej dziecięcej kultury popularnej (K_U06).

• Kompetencje społeczne: Student jest gotów do pracy w grupie i pełnienia w niej różnych funkcji (K_K03). Posiada kompetencje umożliwiające mu śledzenie współczesnych trendów w hiszpańskojęzycznej kulturze popularnej (K_K08).

Efekty uczenia się wg. zasad obowiązujących dla programów wprowadzonych w 2019/20:

• Wiedza: Student zna specyfikę metodologicznego podejścia do analizy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zna terminologię z zakresu krytyki literatury dziecięcej i młodzieżowej, przede wszystkim iberystycznej, i najważniejszych badaczy z tej dziedziny (K_W05, K_W06). Rozumie zjawiska związane z książką dla dzieci i młodzieży i potrafi wpisać je w szerszy kontekst hiszpańskojęzycznej kultury popularnej, a także porównać je z trendami na gruncie innych kultur, m.in. polskiej (K_W04).

• Umiejętności: Student zdobywa umiejętność definiowania koncepcji kluczowych dla współczesnych badań literaturoznawczych nad tekstami dziecięcymi, a także przeprowadzenia krytycznej analizy tekstu literackiego i osadzenia go w kontekście metodologicznym, co pozwala na sformułowanie oryginalnych i samodzielnych wniosków i refleksji na temat współczesnej dziecięcej kultury popularnej (K_U01). Student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia współczesnych hiszpańskojęzycznych tekstów z kręgu kultury popularnej oraz tekstów z dziedziny teorii literatury i krytyki literackiej (K_U03).

• Kompetencje społeczne: Student jest gotów do pracy w grupie i pełnienia w niej różnych funkcji (K_K01). Posiada kompetencje umożliwiające mu śledzenie współczesnych trendów w hiszpańskojęzycznej kulturze popularnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, na którą składają się: przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach (80%) oraz krótki referat (20%).

Warunkiem zaliczenia całości przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 70% punktów sumarycznych za wszystkie elementy zaliczenia.

Skala ocen: 3.0 dostateczny (70–75%), 3.5 dostateczny plus (76–81%), 4.0 dobry (82–87%), 4.5 dobry plus (88–93%), 5.0 bardzo dobry (94–100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Stępień
Prowadzący grup: Karolina Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.