Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (H)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WMIBP1-H-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (H)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność latynoamerykańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najważniejszymi momentami w historii przekładu oraz rozważanie na temat natury i funkcji krytyki przekładowej, biorąc za punkt wyjścia ujęcia i koncepcje autorstwa hiszpańskojęzycznych badaczy i myślicieli.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przegląd najważniejszych momentów w historii przekładu oraz rozważanie na temat natury i funkcji krytyki przekładowej, biorąc za punkt wyjścia ujęcia i koncepcje autorstwa hiszpańskojęzycznych badaczy i myślicieli. W pierwszym semestrze zajęć studenci poznają rozwój sztuki translatorskiej od jej narodzin do końca XIX wieku, zwracając szczególną uwagę na jej najważniejsze i najbardziej znaczące momenty oraz rolę i sytuację tłumacza w poszczególnych okresach. Ponadto rozważane są kwestie dot. natury i funkcji krytyki przekładowej oraz jej stosunki z teorią i praktyką przekładu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z historią różnego rodzaju tłumaczeń oraz ich pozycji w stosunku do tekstów oryginalnych. W ramach zajęć studenci analizują świadectwa hiszpańskojęzycznej oraz światowej myśli translatorskiej powstałe na przestrzeni wieków, począwszy od czasów starożytnych aż do współczesności. Ponadto studenci poznają dorobek wybitnych tłumaczy języka hiszpańskiego, a także innych języków, oraz ich poglądy na istotę sztuki translatorskiej. W ramach refleksji nad historią przekładoznawsta, studenci poznają również zagadnienia dot. krytyki przekładowej, jej rolę i rodzaje, a także funkcje, jakie spełnia w procesie tłumaczenia.

Wybrane okresy i koncepcje przekładoznawcze analizowane w pierwszym semestrze:

1. Podstawowe pojęcia (definicje przekładu, cele i charakterystyka przekładu, charakterystyka przekładoznawstwa jako dyscypliny naukowej, problemy i trudności tłumaczeniowe, błędy tłumaczeniowe, kompetencje tłumacza),

2. Starożytność (Cyceron, Horacy, Św. Hieronim),

3. Średniowiecze (Majmonides, Szkoła tłumaczy w Toledo, Dante, Bruni),

4. Odrodzenie (Fray Luis de León, Lutero, Juan Luis Vives, język hiszpański a wyprawy Kolumba i odkrycie Ameryki),

5. XVII wiek (Juan de Jáuregui, Francisco Quevedo, Isabel Correa, "les belles infidèles", angielska szkoła przekładu),

6. XVIII wiek (Antonio de Campany, José Cadalso, Alexander Fraser Tytler, Alexander Pope, niemiecka szkoła przekładu),

7. XIX wiek (Leopoldo Alas, Marcelino Menéndez Pelayo, hermeneutyka).

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

- przekład jako komunikacja,

- pojęcie ekwiwalencji i sposób jej rozumienia na przestrzeni wieków,

- pojęcie metody, typu i strategii translatorskiej,

- przekład wierny a przekład wolny wczoraj i dziś,

- tłumaczenie jako proces twórczy,

- rola tłumacza wczoraj i dziś, etc.

Literatura:

W. BARNSTONE, 1993. The Poetics of Translation. New Haven and London: Yale University Press.

S. BASSNETT, 1991. Translation Studies. London & New York: Routledge.

D. BELLOS, 2012. Un pez en la higuera. Una historia fabulosa de la traducción. Barcelona: Ariel.

P. BUKOWSKI, M. HEYDEL, 2009. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

J. DELISLE, J. WOODSWORTH (eds.), 1995. Translators through History, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

R. GARCÍA LÓPEZ, 2000. Cuestiones de traducción: hacia una teoría particular de la traducción de textos literarios. Granada: Comares.

V. GARCÍA YEBRA, 1997. Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos.

B. HATIM, I. MASON, 1995. Teoría de la traducción: una aproximación al discurso. Barcelona: Ariel.

A. HURTADO ALBIR, 2001. Traducción y traductología: introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

F. LAFARGA, L. PEGENAUTE (eds.), 2004. Historia de la traducción en España. Salamanca: Editorial Ambos Mundos.

D. LÓPEZ GARCÍA (ed.), 1996. Teorías de la Traducción: Antología de textos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

G. MOUNIN, 1977. Los problemas teóricos de la traducción. Madrid: Gredos.

V. MOYA, 2004. La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid: Cátedra.

P. NEWMARK, 1999. Manual de traducción. Madrid: Cátedra.

K. REISS, H. VERMEER, 1996. Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal.

J. F. RUIZ CASANOVA, 2000. Aproximación a una historia de la traducción en España. Madrid: Cátedra.

P. SOMMER (ed.), 2016. O nich tutaj (książka o języku i przekładzie). Kraków – Warszawa: Instytut Książki – Literatura na Świecie.

G. TOURY, 2004. Los estudios descriptivos de traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción. Madrid: Cátedra.

M. A. VEGA (ed.), 2004. Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.

L. VENUTI (ed.), 2000. The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge.

E. WALUCH DE LA TORRE, K. POPEK-BERNAT, A. JACKIEWICZ, G. BELTRÁN-CEJUDO (eds.), 2020. Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación. Varsovia: Biblioteka Iberyjska – Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię właściwą dla studiów przekładoznawczych, zwłaszcza w zakresie dokonań i ujęć hiszpańskojęzycznych teoretyków i praktyków przekładu (K_W01, K_W05),

- zna i rozumie powiązania translatoryki z innymi dziedzinami nauk humanistycznych (K_W02, K_W04, K_W06),

- potrafi wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, w tym metodologiczne oraz terminologiczne, do przeprowadzenia syntezy różnych idei i poglądów na temat sztuki translatorskiej, analizy tekstów oryginalnych oraz ich przekładów, a także roli i miejsca tłumacza w procesie przekładu (K_U01, K_U03),

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie ewolucji i kierunków obecnych w światowej i hiszpańskojęzycznej translatoryce na przestrzeni wieków, a także rozwijać zdolności i kompetencje tłumaczeniowe (K_U02),

- jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie następujących kryteriów:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) - 10%,

2. Aktywny udział w zajęciach (gruntowna praca nad zadanym przez prowadzącą tekstem na dane zajęcia i umiejętność jego skomentowania na tle innych omawianych koncepcji) - 20%,

3. Egzamin końcowy w formie ustnej z całości materiału przedstawionego na zajęciach - 70%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jackiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jackiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.