Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WMIBP1-P-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (P)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony licencjat portugalskojęzyczny, posiadać biegłą znajomość języka portugalskiego, podstawową znajmość języka polskiego, hiszpańskiego i/lub angielskiego, znajomość tekstów literackich tłumaczonych z i na język portugalski oraz uczęszczać na przedmioty pokrewne - np. zajęcia teoretyczne i praktyczne z przekładu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu nakreślone zostają wzajemne relacje studiów nad przekładem w kontekście portugalskim i uniwersalnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu nakreślone zostają wzajemne relacje studiów nad przekładem w kontekście portugalskim i uniwersalnym.

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci poznają historię sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem.

Literatura:

Scientia Traductionis (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia)

Cadernos de Tradução (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/)

Bassnet Susan Estudos de Tradução

Gentzler Edwin Teorias Contemporâneas de tradução

C. C. Pais Apuntes de Historia de la Traducción Portuguesa

Współczesne teorie przekładu (antologia pod redakcją Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel), Znak, Kraków 2009

L. Venuti (red.) Translation Reader Studies

Studia Iberystyczne (wybrane artykuły iberystyczne)

Przekładaniec (wybrane artykuły iberystyczne)

Między Oryginałem a Przekładem (wybrane artykuły iberystyczne)

Hurtado Albir Amaparo Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología, Cátedra 2008

Gaszyńska-Magiera Małgorzata Recepcja przekładów prozy iberoamerykańskiej, Wydawnictwo UJ 2011

Wybrane artykuły iberystyczne z zakresu przekładoznawstwa z innych publikacji (monografie)

Prace magisterskie poświęcone przekładowi w kontekście PT-PT→PL/PT-BR→PL // PL →PT-PT / PL →PT-BR

Teksty (literatura, komiks, film) tłumaczone w porządku PT-PT→PL/PT-BR→PL // PL →PT-PT / PL →PT-BR

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla przekładoznawstwa oraz powiązania tegoż z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych oraz z kontekstem portugalskiego obszaru językowego. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu przekładoznawstwa z innymi dyskursami humanistycznymi. Zna terminologię, teorię i metodologię z zakresu przekładoznawstwa w kontekście iberystycznym i uniwersalnym (K_W02; K_W04; K_W05; K_W06).

Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności badawcze z zakresu przekładoznawstwa w krytycznej analizie i ocenia przekładów w porządku PT-PT → PL / PT-BR → PL // PL → PT-PT / PL → PT-BR. (K_U01; K_U03).

Student potrafi w grupie dyskutować nad zagadnieniami przekładoznawczymi (K_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Lektura i dyskusja na zajęciach. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Charchalis
Prowadzący grup: Wojciech Charchalis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnieć teorii przekładu i panujących w niej tendencji, aby następnie przejść do przedstawienia panoramy studiów nad przekłądem prowadzonych w krajach CPLP.

Pełny opis:

Podczas zajęć skupimy się na lekturze kanonicznych dzieł przekładowznawczych, aby określić i zdefiniować poszczególne prądy, szkoły i zagadnienia będące przedmiotem studiów nad przekładem. W drugiej części kursu zwrócimy się do dzieł krytyków piszących w języku portugalskim, przede wszystkich Brazylijczyków i Portugalczyków.

Po ukończeniu kursu student będzie potrafił sięporuszać w obrębie specyficznego języka teorii przekładu oraz dyskutować o przekłądzie w sposób fachowy przy użyciu fachowej terminologii i odnosząc się do kanonicznych dzieł przekładoznawczych.

Literatura:

Scientia Traductionis (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia)

Cadernos de Tradução (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/)

Bassnet Susan Estudos de Tradução

Gentzler Edwin Teorias Contemporâneas de tradução

C. C. Pais Apuntes de Historia de la Traducción Portuguesa

Współczesne teorie przekładu (antologia pod redakcją Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel), Znak, Kraków 2009

L. Venuti (red.) Translation Reader Studies

Studia Iberystyczne (wybrane artykuły iberystyczne)

Przekładaniec (wybrane artykuły iberystyczne)

Między Oryginałem a Przekładem (wybrane artykuły iberystyczne)

Hurtado Albir Amaparo Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología, Cátedra 2008

Gaszyńska-Magiera Małgorzata Recepcja przekładów prozy iberoamerykańskiej, Wydawnictwo UJ 2011

Wybrane artykuły iberystyczne z zakresu przekładoznawstwa z innych publikacji (monografie)

Uwagi:

Zaliczneie na podstawie pracy pisemnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.