Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem II (H)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WMIBP2-H-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem II (H)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność latynoamerykańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najważniejszymi momentami w historii przekładu XX i XXiI wieku oraz rozważanie na temat natury i funkcji

krytyki przekładowej, biorąc za punkt wyjścia ujęcia i koncepcje autorstwa hiszpańskojęzycznych badaczy, myślicieli, pisarzy i samych tlumaczy.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci czytają i komentują teksty różnych myślicieli, badaczy, pisarzy i tłumaczy hiszpańskiego obszaru jezykowego związane z problemaryką przekładu zrozumianego w szerokim znaczeniu, to jest, nie tylko jako operacja między językami, ale jako operacja, która ma miejsce między róznymi systemami semiotycznimi na wszystim poziomach: językowym, kulturowym a nawet biologicznym.

Każdy tydzień studenci distaną teksty autorów od Ortegi, Borgesa lub Paza do Morábito i Vique, oraz Salas, Lizcano i Santilli. Studenci dostaną też dodatkowe materiały związane z analizowanymi tekstami.

Poprzez te teksty omawiają się zagadnienia jak:

–Język jako przekład „rzeczywistości”

–Tłumacz jak współtwórca

–Tłumacz jako postać literacka

–Tłumacz jako gatunek zagrożony

–Przekład kultury

–Przekład języków nie-ludzkich

–Przekład na poziomie komórkowym (pierwsze przekłady)

–Metafora a przekład (o tworzeniu „rzeczywistości”)

Literatura:

J. ARNAU et al, 2013, Hijos de Babel. Reflexiones sobre el oficio de traductor en el siglo XX1. Madrid: Fórcola.

J.L. BORGES, 2001 Arte poética. Barcelona: Crítica. Traducción de Justo Navarro.

CLAVE. Diccionario de uso del español actual, 1997. Madrid: SM. Prólogo de Gabriel García Márquez.

V. GARCÍA YEBRA, 1994, Traducción: historia y teoría. Madrid: Gredos.

A. HURTADO ALBIR, 2001, Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

F. LAFARGA; L. PEGENAUTE (eds.), 2004 Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos Mundos.

L. de LEÓN, 2002 Cantar de los cantares de Salomón. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

E. LIZCANO, 2006, Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones. Madrid: Ediciones Bajo Cero / Traficantes de Sueños. Prólogo de Santiago Alba Rico.

F. MORÁBITO, 1989, La lenta Furia. México: Vuelta.

V. MOYA, 2004. La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid: Cátedra.

J. ORTEGA Y GASSET, 1947, "Miseria y esplendor de la traducción". En: Obras Completas: Tomo V. Madrid, Revista de Occidente.

O. PAZ, 1981, Traducción: literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets.

H. PÉREZ MARTÍNEZ, Herón (ed.), 1989, Lenguaje y tradición en México. Zamora: El Colegio de Michoacán.

J.F. RUIZ CASANOVA, 2000, Aproximación a una historia de la traducción en España. Madrid: Cátedra.

M. SALAS FALGUERAS, 2003, Genética y Lenguaje. Madrid: Real Academia Española.

E. SANTILLI, 2004, “Biosemiótica: una metáfora en la biología teórica”. En: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e história da Ciência no Cone Sul: 3̊ Encontro. Campinas: AFHIC, pp. 165-174

M. SANTOVEÑA; L. ORENSANZ; M.A. LEAL NODAL; J.C. GORDILLO, 2007, De oficio, traductor. Panorama de la traducción literaria en México. México: Bonilla Artigas Editores.

M.A. VEGA (ed.), 1994, Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra.

F. VIQUE, 2012, Los suicidas se divierten. Monterrey: PD. Editores.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(K_W01, K_W05) zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię właściwą dla studiów przekładoznawczych, zwłaszcza w

zakresie dokonań i ujęć hiszpańskojęzycznych teoretyków i praktyków przekładu.

(K_W02, K_W04, K_W06) zna i rozumie powiązania translatoryki z innymi dziedzinami nauk humanistycznych.

(K_U01, K_U03) potrafi wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, w tym metodologiczne oraz terminologiczne, do przeprowadzenia syntezy różnych

idei i poglądów na temat sztuki translatorskiej, analizy tekstów oryginalnych oraz ich przekładów, a także roli i miejsca tłumacza w procesie

przekładu.

(K_U02) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie ewolucji i kierunków obecnych w światowej i hiszpańskojęzycznej translatoryce na

przestrzeni wieków, a także rozwijać zdolności i kompetencje tłumaczeniowe.

(K_K02) jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie następujących kryteriów:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) - 25%,

2. Aktywny udział w zajęciach (gruntowna praca nad zadanym przez prowadzącą tekstem na dane zajęcia i umiejętność jego

skomentowania na tle innych omawianych koncepcji) - 25%,

3. Egzamin końcowy w formie ustnej z całości materiału przedstawionego na zajęciach - 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gerardo Beltran-Cejudo
Prowadzący grup: Gerardo Beltran-Cejudo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.