Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem II (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WMIBP2-P-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem II (P)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (P) 3305-WMIBP1-P-1U

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony licencjat portugalskojęzyczny, posiadać biegłą znajomość języka portugalskiego, podstawową znajmość języka polskiego, hiszpańskiego i/lub angielskiego, znajomość tekstów literackich tłumaczonych z i na język portugalski oraz uczęszczać na przedmioty pokrewne - np. zajęcia teoretyczne i praktyczne z przekładu. Student powinien mieć ukończoną pierwszą część przedmiotu Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem I (P) 3305-WMIBP1-P-1U.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu pogłębione zostają wzajemne relacje studiów nad przekładem w kontekście portugalskim-brazylijskim i uniwersalnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu nakreślone zostają wzajemne relacje studiów nad przekładem w kontekście portugalskim-brazylijskim i uniwersalnym.

Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych prac autorów portugalskojęzycznych poświęconych rozważaniom nad przekładem, których omówienie stanowi punkt wyjścia do szerszej refleksji nad tłumaczeniami, zagadnieniem interdyscyplinarności w przekładzie, naturą i funkcją krytyki przekładowej oraz jej stosunków z teorią i praktyką translatorską. W trakcie zajęć studenci odnoszą historię sztuki tłumaczeniowej, od jej narodzin do dnia dzisiejszego, do kontekstu portugalsko-brazylijskiego. Szczególny nacisk położony zostanie na najważniejsze i najbardziej znaczące dla sztuki translatorskiej momenty, na sposób postrzegania tłumacza w poszczególnych okresach oraz na ukazanie wkładu myśli iberyjskiej w rozwój badań nad przekładem.

Literatura:

In-Traduções Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC (wybrane artykuły: http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/intraducoes)

Scientia Traductionis (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia)

Cadernos de Tradução (wybrane artykuły: https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/)

Romanelli, Sergio:

1) Gênese do Processo Tradutório

2) Processo de criação interartes

3) Processo de criação em literatura e tradução literária e intersemiótica

Bassnet Susan Estudos de Tradução

Gentzler Edwin Teorias Contemporâneas de tradução

C. C. Pais Apuntes de Historia de la Traducción Portuguesa

Współczesne teorie przekładu (antologia pod redakcją Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel), Znak, Kraków 2009

L. Venuti (red.) Translation Reader Studies

Studia Iberystyczne (wybrane artykuły iberystyczne)

Przekładaniec (wybrane artykuły iberystyczne)

Między Oryginałem a Przekładem (wybrane artykuły iberystyczne)

Hurtado Albir Amaparo Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología, Cátedra 2008

Gaszyńska-Magiera Małgorzata Recepcja przekładów prozy iberoamerykańskiej, Wydawnictwo UJ 2011

Wybrane artykuły iberystyczne z zakresu przekładoznawstwa z innych publikacji (monografie)

Prace magisterskie poświęcone przekładowi w kontekście PT-PT→PL/PT-BR→PL // PL →PT-PT / PL →PT-BR

Teksty (literatura, komiks, film) tłumaczone w porządku PT-PT→PL/PT-BR→PL // PL →PT-PT / PL →PT-BR

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla przekładoznawstwa oraz powiązania tegoż z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych oraz z kontekstem portugalskiego obszaru językowego. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu przekładoznawstwa z innymi dyskursami humanistycznymi. Zna terminologię, teorię i metodologię z zakresu przekładoznawstwa w kontekście iberystycznym i uniwersalnym (K_W02; K_W04; K_W05; K_W06).

Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności badawcze z zakresu przekładoznawstwa w krytycznej analizie i ocenia przekładów w porządku PT-PT → PL / PT-BR → PL // PL → PT-PT / PL → PT-BR. (K_U01; K_U03).

Student potrafi w grupie dyskutować nad zagadnieniami przekładoznawczymi (K_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Lektura i dyskusja na zajęciach. Prezentacja w ramach krytyki przekładu (wybrany tekst literacki tłumaczony w porządku PT-BR/PT-PT → PL) i na tej podstawie stworzenie tekstu krytyczno-przekładoznawczego. Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jankowski
Prowadzący grup: Jakub Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Charchalis
Prowadzący grup: Wojciech Charchalis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.