Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wampiry, potowy i zaczarowane domy - warsztat interpretacyjny opowiadań w języku hiszpańskimy (fantastyka kobieca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WPZD-01 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wampiry, potowy i zaczarowane domy - warsztat interpretacyjny opowiadań w języku hiszpańskimy (fantastyka kobieca)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

We współczesnej literaturze nie mimetycznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej pojawił się nowy nurt przedstawiania kobiet i kobiecości. Współczesne pisarki języka hiszpańskiego – inaczej niż ich koledzy – często wykorzystują krytyczny i rewindykacyjny potencjał fantastyki literackiej. Skoro fantastyka polega na przekraczaniu granic realności, w tekstach pisanych przez kobiety wykorzystywana jest także jako krytyczna wizja świata społecznego formułowana z perspektywy kobiet. W czasie zajęć spojrzymy na fantastykę jako gatunek literacki z punktu widzenia współczesnych teorii literatury, przyjrzymy się sposobom prowadzenia narracji i wykorzystywanym w niej środkom literackim, zwłaszcza tam, gdzie służą one ożywieniu i zaktualizowaniu klasycznych motywów fantastyki, takich jak np. potwór czy zaklęty dom. Zakończymy krótkim wprowadzeniem do gatunku science fiction oraz omówieniem jego związków z teoriami posthumanizmu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do pojęcia fantastyki w obsarze hiszpańskojęzycznym I.

2. Wprowadzenie do pojęcia fantastyki w obsarze hiszpańskojęzycznym II.

3. Co to takiego, pisarka?

4. Postać potwora w fantastyce. Wprowadzenie.

5. Postać potwora w fantastyce kobiecej po hiszpańsku dziś I.

6. Postać potwora w fantastyce kobiecej po hiszpańsku dziś II.

7. Potworność, różnorodność i nepełnosprawność I.

8. Potworność, różnorodność i nepełnosprawność II.

9. Przestrzeń fantastyczna – zaczarowany dom I.

10. Przestrzeń fantastyczna – inne miejsca I.

11. Dziecięcy potwór.

12. Posthumanizm i fantastyka naukowa po hiszpańsku dziś I.

13. Posthumanizm i fantastyka naukowa po hiszpańsku dziś II.

14. Samodzielna interpretacja jednego opowiadania.

15. Zakończenie.

Literatura:

Literatura podmiotowa:

1. Manderley en venta. Patricia Esteban Erlés. Editorial Páginas de espuma.

2. Azul ruso. Patricia Esteban Erlés. Editorial Páginas de espuma 2010.

3. Las otras. Antología de mujeres artificiales. Teresa López-Pellisa (Edición y selección de textos). Eola ediciones 2018.

4. Insólitas. Narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Teresa López-Pellisa, Ricard Ruis Garzón (eds). Páginas de espuma 2019.

5. Poshumanas y Distópicas. Antología de escritoras españolas de ciencia ficción. Lola Robles y Teresa López-Pellisa (eds.) Vols. 1 y 2. Eola ediciones 2019.

6. La condición animal. Valeria Correa Fiz, Páginas de espuma 2016.

7. Las cosas que perdimos en el fuego. Mariana Enriquez, Anagrama.

8. Los peligros de fumar en la cama. Mariana Enriquez, Anagrama.

9. Vuelo de brujas. Antología de Gemma Solsona Asensio. Apache libros 2018.

10. La habitación de Nona. Cristina Fernández Cubas. Maxi Tusquets editores, 2016.

11. Reliquias. Ana Martínez Castillo. Eola ediciones 2019.

12. Monstruosas. VV. AA. Tinta púrpura ediciones 2019.

13. La primera vez que vi un fantasma. Solange Rodríguez Pappe. Editorial Candaya, 2018.

Literatura przedmiotowa:

1. Las mil caras del monstruo. Ana Casa, David Roas (eds.) Eola ediciones, 2018.

2. La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX. Ana Casa, David Roas (eds.). Editorial Menos cuarto, 2008.

3. Visiones de lo fantástico en la cultura española. (1900-1970) Ana Casa, David Roas (eds.) Ediciones de Aquí

4. Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico. David Roas. Editorial Páginas de espuma.

5. Planté, Christine. “La excepción y lo ordinario”. En: Pérez Fontdevila, Aina y Torras Francès, Meri (eds.) ¿Qué es una autora? Encrucijadas entre género y autoría. Barcelona: Icaria 2019.

6. ¿Qué es una autora? Aina Pérez Fontdevila y Meri Torras Francès (eds.). Icaria 2019.

7. Voces de lo fantástico en la narrativa española contemporánea. Ana Casa, David Roas (eds.) Ediciones de Aquí

8. “Crítica feminista de la discapacidad: el monstruo como figura de la vulnerabilidad y exclusión”. Isabel Balza. Revista DILEMATA, año 3 (2011), nº 7, 57-76.

9. Brumal, vol. VIII, n.º 1 (primavera/spring, 2020). “Lo fantástico y sus nuevas perspectivas: narradoras hispanoamericanas y españolas (siglo XXI)”. Coordinado por Carmen Alemany y Cecilia Eudave.

10. Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce. B/P. Preciado. Anagrama 2019. (En concreto, “Mi cuerpo no existe”, 216).

11. Four Thesis on Posthuman Feminism, Rosi Bradotti.

12. Las promesas de los monstruos. Ensayos sobre Ciencia, Naturaleza y Otros inadaptables. Donna Haraway. Holobionte ediciones.

13. Donne e fantastico. Giuliana Misserville. Mimesis edizioni Milan 2020.

14. Historia de la ciencia ficción latinoamericana. I, Desde los orígenes hasta la modernidad. Edición y dirección de Teresa López-Pellisa y Silvia G. Kurlat Ares. Iberoamericana Vervuert.

15. Las creadoras ante lo fantástico. Visiones desde la narrativa, el cine y el cómic. David Roas y Alessandra Massoni, Visor Libros 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

- podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich tj. ma podstawową wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej i jej specyfiki jako dyscypliny

- podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- w sposób podstawowy powiązania literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim;

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

- napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa hiszpańskiego obszaru językowego i innych dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

- posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- Porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

- planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny;

- śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenie (forma zdalna lub stacjonarna), ocena ciągła.

Wymagania:

- Zapoznanie się z analizowanymi tekstami oraz stosowanie do nich wiedzę teoretyczną

- Systematyczne i aktywne uczestnictwo na zajęciach

- Próba samodzielnej interpretacji jednego opowiadania

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aranzazu Calderon Puerta
Prowadzący grup: Aranzazu Calderon Puerta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.