Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny teatr hiszpański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WTH-2U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesny teatr hiszpański
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty dedykowane dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego pozwalającego na pracę z tekstami kultury (w tym audiowizualnymi).

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują najnowszą twórczość teatralną i dramatyczną w Hiszpanii. Analizowane będą dzieła współczesnych dramaturgów i twórców teatralnych, którzy odznaczają się w panoramie hiszpańskiego teatru XXI wieku.

Pełny opis:

Zajęcia "Współczesny teatr hiszpański" mają na celu przybliżenie XXi-wiecznej panoramy teatralnej Hiszpanii. Proponowane w trakcie kursu treści zostaną zaproponowane w ramach bloków, które pomogą sproblematyzować najnowszą twórczość hiszpańskich dramaturgów i twórców teatralnych. Choć bez wątpienia największy nacisk zostanie położony na tzw. "dramaturgię wschodzącą", czyli twórców debiutujących w XXI-wieku, nieodzowne będzie sięgnięcie po utwory powstałe jeszcze w XX wieku, stanowiące ciekawy i ważny kontekst.

W ramach zajęć zostaną podjęte zagadnienia dotyczące tekstualności i performatywności, statusu tekstu w teatrze oraz roli dramaturga i reżysera teatralnego w procesie twórczym. W tym kontekście niezwykle ciekawy okaże się namysł nad kwestią dramatyczności i tzw. postdramatyczności. Te rozważania o charakterze formalnym dzieł zostaną uzupełnione analizą i interpretacją o charakterze tematycznym. Takie ujęcie pozwoli zastanowić się nad związkiem między sztukami teatralnymi a bieżącymi kwestiami, które żywo interesują hiszpańskich twórców.

Literatura:

Proponowane teksty dramatyczne*:

Pablo Canosales "La boda de tus muertos" (2018)

Sergio Martínez Vila "El océano contra las rocas" (2017)

Antonio Rojano "Supernova" (2017)

Denise Despeyroux "Un tercer lugar" (2017)

Nando López "Cuando fuimos dos" (2014)

Juan Mayorga "Hamelin" (2005)

Proponowane spektakle*:

Antonio Rojano "Furiosa Escandinavia" (2017)

Nando López "Malditos 16" (2017)

José Padilla "Haz clic aquí" (2013)

Paco Bezerra "Grooming" (2012)

Rodrigo García "Gólgota Picnic" (2011)

Opracowania krytyczne:

César Oliva "Historia básica del arte escénico", Cátedra, Madrid, 2000.

Patrice Pavis "Diccionario del teatro : [dramaturgia, estética, semiología]", Paidós, Barcelona, 2002.

César Oliva "La última escena (Teatro español de 1975 a nuestros días)", Cátedra, Madrid, 2004.

Hans-Thies Lehmann "Teatro posdramático", Paso de Gato, México, 2013.

Robert Abirached "La crisis del personaje en el teatro moderno", ADE, Madrid, 2013.

Jean-Pierre Sarrazac "Léxico del drama moderno y contemporáneo", Paso de Gato, México, 2013.

Patrice Pavis "Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo", Paso de Gato, México, 2016.

José-Luis García Barrientos "Cómo se comenta una obra de teatro : ensayo de método", Paso de Gato, México, 2017.

José Luis González Subías "Literatura y escena. Una historia del teatro español". Prólogo de J.L. Alonso de Santos, Punto de Vista, Madrid, 2018.

*Lista proponowanych lektur i spektakli może ulec zmianie w zależności od zainteresowań grupy. Studenci mogą zgłosić również swoje propozycje.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu zajęć student:

- opanował podstawową terminologię i metodologię dotyczącą badań nad współczesnym dramatem i teatrem (K_W02, K_W03);

- opanował treści związane z tendencjami obecnymi w hiszpańskim teatrze najnowszym oraz swobodnie potrafi znaleźć odniesienia do twórczości dramatycznej i teatralnej innych krajów europejskich (K_W04).

Umiejętności

Po zakończeniu zajęć student:

- umie dokonać krytycznego oglądu tekstu dramatycznego oraz spektaklu teatralnego, przeprowadzić samodzielną analizę oraz interpretację jednego z wyżej wymienionych (K_U02; K_U04);

- potrafi przedstawić wyniki swoich indywidualnych badań w formie ustnej (udział w dyskusji, prezentacja) i pisemnej (krótki esej jako element zaliczenia) (K_U05: K_U09);

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu zajęć student:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz doskonalenia własnych kompetencji (H1A_K01: K_K01, K_02);

- jest zainteresowany aktualnymi procesami oraz zjawiskami zachodzącymi w teatrze i dramacie hiszpańskim przełomu XX i XXI wieku (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą przeprowadzone w oparciu o interaktywny mini-wykład (część wprowadzająca), analizę i interpretację tekstów oraz spektakli, zarówno w formie indywidualnej jak i w ramach okazjonalnej pracy grupowej.

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie:

1. obecności (dopuszczalne maks. dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

2. aktywności na zajęciach;

3. krótkich referatów (prezentacji o długości maks. 5-7 minut) na tematy uzgodnione z prowadzącym;

4. eseju, podsumowującego zagadnienia omawiane na zajęciach. W porozumieniu z prowadzącym student wybiera konkretne zagadnienie i przygotowuje pracę pisemną o długości ok. 3-4 stron A4 (Times New Roman, 12, interlinia 1,5).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Seruga
Prowadzący grup: Kamil Seruga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.