Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WTP-SEM-MGR-PT Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie przekładu
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Krytyka i historia przekładu (P) 3305-KHPP-1U
Teoria przekładu I (P) 3305-TP1-P-1U
Teoria przekładu II (P) 3305-TP2-P-1U

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończone studia I stopnia w sekcji Luzo-brazylijskiej ISIiI, inne studia I stopnia z językiem portugalskim jako wykładowym i/lub posługiwać się swobodnie językiem portugalskim


Student powinien posługiwać się przede wszystkim swobodnie parą języków polski-portugalski oraz znać podstawy teorii przekładu. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie różnych szkół teorii przekładu z nastawieniem na przekład literacki i dziedziny, które dynamicznie rozwijają się w tej chwili: tłumaczenie audio-wizualne, tłumaczenie w kontekście post-kolonialnym, przekład w kontekście genderowym, tłumaczenie wspomagane komputerowo, tłumaczenie grupowe, tłumaczenie jako narzędzie nauki języków.

Pełny opis:

Omówienie różnych szkół teorii przekładu z nastawieniem na przekład literacki i dziedziny, które dynamicznie rozwijają się w tej chwili (tłumaczenie audio-wizualne, tłumaczenie w kontekście post-kolonialnym, przekład w kontekście genderowym, etc.) celem wskazania studentom możliwych kierunków badań własnych.

Zaznajomienie z tekstami i opracowaniami teoretycznymi ma ułatwić wybór tematu pracy i rozszerzyć zakres wiedzy z ogólnie pojmowanego przekładoznawstwa.

Przedmiot służy skomponowaniu planu pracy, zebraniu bibliografii i nakreśleniu skrótowo zawartości poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Uproszczony plan zajęć:

1. Lektura [ciągła lub przeplatana innymi lekturami] książki Verba volant/scripta manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies + arkusze pytań;

2. Lektura [ciągła lub przeplatana innymi lekturami] książki The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies de Jenny Williams, Andrew Chesterman + arkusze pytań;

3. Lektura [ciągła lub przeplatana innymi lekturami] prac magisterskich z zakresu studiów nad przekładem.

Literatura:

Prace magisterskie z zakresu przekładoznawstwa w języku portugalskim:

• “Pode-se traduzir "Volta atrás vida vivida” como “Wróć do mnie, życie minione”? Em busca da tradução cantável do Fado para polaco;

• Tradução audiovisual determinada genericamente e pessoalmente, ou seja, um case study da tradução em grupo da comédia á portuguesa: A Canção de Lisboa;

• Szymborska em português - problemas tradutológicos no âmbito poético;

• A análise do processo tradutório do "Novo Dicionário do Calão"de Afonso Praça de português para polaco e os problemas tradutológicos de trabalho em grupo;

• Teoria e prática na área da Tradução e Género: novas tendências nos Estudos de Tradução;

• Análise da tradução de neologismos e nomes próprios na série dos livros "Harry Potter";

• Em procura das tendências deformadoras na tradução indireta: Estudo de caso de tradução da reportagem de Ryszard Kapuściński "Jeszcze dzień życia" vertida para português via inglês;

• Análise comparativa de neologismos em duas traduções brasileiras do romance A Clockwork Orange de Anthony Burgess

• Como se traduz um picturebook português? Uma análise comparativa sob a luz de tendências deformadoras de Antoine Berman

• Importância das notas de rodapé de Michał Lipszyc na tradução polaca do romance “As Mulheres do Meu Pai” de José Eduardo Agualusa

• Um experimento tradutológico-lexicográfico: a análise do processo tradutório do Dicionário Galego do Futebol de galego para polonês e um ensaio de criar a versão reversa

• No prelo: Caras do Brasil: a recepção do livro Broda zalana krwią de Daniel Galera na Polônia à luz da recepção do original (Barba ensopada de sangue) no Brasil / mais…

Podstawy metodologii pisania prac z zakresu studiów nad przekładem:

- Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska: Verba volant/scripta manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies;

- TJenny Williams, Andrew Chesterman: The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies;

Artykuły tematyczne w języku polskim z pism "Przekładaniec" i "Między oryginałem a przekładem" oraz w języku hiszpańskim i portugalskim z pisma "Itinerarios"dobierane pod tematy prac magisterskich uczestników seminarium.

Wybrane pozycje z serii przekładoznawczej Wydawnictwa Naukowego PWN dobierane pod tematy prac magisterskich uczestników seminarium.

Opracowania książkowe w języku polskim dotyczące szeroko pojmowanej nauki o przekładzie dobierane pod tematy prac magisterskich uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

- zna terminologię nauk humanistycznych w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym (K_W02);

- ma szczegółową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego (K_W20);

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W24);

- ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej (K_W26);

Absolwent potrafi:

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01);

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych (K_U02);

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K_U03);

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U08);

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U09);

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej oraz doświadczenia, a także umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w rożnych formach i rożnych mediach (K_U14);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem szczegółowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł (K_U15);

Absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01);

- posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych portugalskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role (K_K03);

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach (arkusze pytań do czytanych tekstów), w tym krótkich prezentacji, oraz systematycznego zdawania relacji z postępów w przygotowaniu pracy.

Po pierwszym semestrze student powinien określić temat pracy, posiadać zarys planu oraz częściową bibliografię.

Po drugim semestrze student powinien posiadać kompletną bibliografię oraz szczegółowy plan pracy (z krótkim streszczeniem zawartości) aby móc kontynuować seminarium w roku następnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jankowski
Prowadzący grup: Jakub Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Uwagi:

Przedmiot prowadzony w cyklu 2013 na zasadach ogólnych, opisanych w zakładce "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jankowski
Prowadzący grup: Jakub Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Uwagi:

Przedmiot prowadzony w cyklu 2013 na zasadach ogólnych, opisanych w zakładce "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.