Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie języka portugalskiego w Brazylii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ZJPB-U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie języka portugalskiego w Brazylii
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaawansowana znajomość języka portugalskiego. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu gramatyki opisowej i językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje szereg zagadnień dotyczących zróżnicowania terytorialnego/regionalnego, socjalnego i stylistycznego współczesnego języka portugalskiego w odmianie brazylijskiej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje szereg zagadnień dotyczących zróżnicowania terytorialnego/regionalnego, socjalnego i stylistycznego współczesnego języka portugalskiego w odmianie brazylijskiej.

Omówione zostaną zagadnienia takie jak m.in.: różnorodne odmiany i rejestry języka; różnice między językiem ustnym a pisanym, językiem potocznym a językiem formalnym, różnice regionalne w zakresie fonetyki, leksyki i gramatyki; kwestia poprawności politycznej; język internetu; socjolekty.

Wśród materiałów omawianych na zajęciach, oprócz tekstów naukowych i publicystycznych, znajdą się również liczne materiały audiowizualne, a także fragmenty tekstów literackich i teksty utworów muzycznych.

Literatura:

Bagno, M. (2001). Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola.

Bagno, M. (2007) Múltipla & Heterogênea. Nº 10. Revista Discutindo Língua Portuguesa. São Paulo, pp. 22-27.

Castilho, A. T. de, & Elias, V. M. (2012). Pequena gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto. [ capítulo História e Diversidade do Português Brasileiro]

Fioravanti, C. (2015) Ora pois, uma língua bem brasileira. Revista Pesquisa FAPESP, ed. 230, São Paulo.

Dicionário Informal: https://www.dicionarioinformal.com.br/

Portal do Professor do Português Língua Estrangeira: https://www.ppple.org/

Wybrane fragmenty dzieł literackich (m.in. autorstwa Carolina Maria de Jesus, Ferréz, Dráuzio Varella, Paulo Lins)

Materiały audiowizualne (m.in. z Portal Pesquisa FAPESP, TV

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

zjawiska naukowe i kulturalne (w tym językowe) w Polsce i Brazylii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego przedmiotu z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W01, K_W02, S4K_W01, S4K_W04);

terminologię, teorię i metodologię (w języku polskim i portugalskim) z zakresu filologii i językoznawstwa oraz, na ich podstawie, jest w stanie rozwijać samodzielne badania, wykorzystywać je twórczo i stosować w działalności profesjonalnej na poziomie rozszerzonym

(K_W01, K_W05, S4K_W01, S4K_W05).

Student potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury (w tym różnorodnych zjawisk językowych) i zjawisk społecznych w Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (K_U01, S4K_U01);

samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie filologii i językoznawstwa (K_U01, S4K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej, a także w celu porozumiewania się ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (K_U03, K_U05, K_U06, S4K_U03, S4K_U05,S4K_U06).

Student jest gotów do:

współdziałania w grupie i przyjmowania w niej różnych ról (K_K01, S4K_K01);

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K01, S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo i aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć (30%)

Test końcowy (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.