Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie a tekst: współczesne dyskursy auto/bio/graficzne w hiszpańskojęzycznym obszarze kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ZTWD-U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Życie a tekst: współczesne dyskursy auto/bio/graficzne w hiszpańskojęzycznym obszarze kulturowym
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym

- Znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W obliczu toczących się dyskusji na temat wykluczenia społecznego i teorii emocji przyjrzymy się zachodzącym między nimi związkom oraz temu, w jaki sposób przejawiają się one we współczesnych narracjach auto/biograficznych kultury hiszpańskiego obszaru językowego (literackich i filmowych). Wymienione zagadnienia, intrygujące intelektualnie, a zarazem istotne społecznie, znalazły się w ostatnich latach w centrum uwagi nie tylko badaczy, lecz również szerszej publiczności. Kurs ma wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu

Pełny opis:

W obliczu toczących się dyskusji na temat wykluczenia społecznego i teorii emocji przyjrzymy się zachodzącym między nimi związkom oraz temu, w jaki sposób przejawiają się one we współczesnych narracjach auto/biograficznych kultury hiszpańskiego obszaru językowego (literackich i filmowych). Wymienione zagadnienia, intrygujące intelektualnie, a zarazem istotne społecznie, znalazły się w ostatnich latach w centrum uwagi nie tylko badaczy, lecz również szerszej publiczności. Kurs ma wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu.

Szczególne miejsce zarezerwowane jest dla rozważań na temat tekstów autobiograficznych naznaczonych traumą; studia związane z tą kwestią przyzwyczaiły nas do operowania paradoksami takimi jak zapomnienie warunkowane przez pamięć; przeżycie, które – choć nie do wypowiedzenia – bez przerwy szuka sposobu, by wyrazić się w słowach; próżnia generująca symptomy… Niemniej wciąż płodne wydaje się dociekanie, jak konstruujemy lub dekonstruujemy samo pojęcie traumy i jak trauma, indywidualna bądź zbiorowa, powraca albo leczy się dzięki autonarracji.

Istotna część kursu dotyczy właściwej konstrukcji tekstów akademickich („academic writing”): pisania streszczeń, referatów, artykułów; pod tym kątem przeanalizujemy wybrane teksty naukowe.

Korpus analizowanych utworów:

Astorga, Laura (dir.) (2013) Princesas rojas, película.

Carri, Albertina (dir.) (2003) Los rubios, película documental.

Dillón, Marta (2015) Aparecida. Buenos Aires: Página 12.

Fallarás, Cristina (2018) Honrarás a tu padre y a tu madre. Barcelona: Anagrama.

López Peiró, Belén (2018) Por qué volvías cada verano. Buenos Aires: Madreselva.

Sanz, Marta (2017) Clavícula. Barcelona: Anagrama.

Sosa Villada, Camila (2019) Las malas, Buenos Aires: Tusquets Editores.

Wiener, Gabriela (2008) Sexografías; Melusina, Barcelona: Planeta.

Literatura:

Ahmed, S. (2004) The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh U.P / Routledge.

Ahmed, S. (2010) The Promise of Happiness, Durham, Duke U.P.

Arendt, H. (2004) La tradición oculta, Buenos Aires, Paidós.

Biernacka, M. (2012) Hiszpania wielokulturowa : problemy z odmiennością, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar,

Butler, J (2011) Ramy wojny: kiedy życie godne jest opłakiwania? Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa : Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.

Butler, J. (2006) Precarious life: the powers of mourning and violence, London ; New York: Verso.

Erll, Astrid (2012) Memoria colectiva y culturas del recuerdo: estudio introductorio. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales-CESO, Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales.

Gregg y Gregory J. Seigworth (2010), The Affect Theory Reader, Durham: Duke UP

Kleczkowska K. et al (2016) Autoportret, autobiografia, autotematyzm. Kraków : AT Wydawnictwo

Kristeva, J. (2006) Powers of horror : an essay on abjection. New York : Columbia University Press.

Lebrun, J.L. (2011) Scientific Writing 2.0; A reader and writer's guide. World Scientific Publishers.

Schimel, J. (2012) Writing Science: How to write papers that get cited and proposals that get funded. Oxford: Oxford University Press.

Siuda, P., Wasylczyk, P. (2018) Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: PWN.

Stępień, B. (2016) Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły. Warszawa: PWN.

Varikas, E. (2017) Las escorias del mundo. Figuras del paria. Xalapa: Veracruz, Universidad Veracruzana

Zieniewicz A. (2011) Pakty i fikcje : autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice). Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA

Efekty uczenia się:

(K_W02, K_W03, K_W04, K_W06; K_W11);

Wiedza:

Po ukończeniu kursu studenci mają:

- pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnej kultury i literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej

- poszerzoną wiedzę o autobiografiźmie w badaniach literatury

- nawyk śledzenia współczesnych procesów zachodzących w kulturze

-pogłębioną wiedzę na temat dyskursu akademickiego (academic wrting)

Umiejętności:

Studenci potrafią:

- dokonać samodzielnej i profesjonalnej analizy dzieła kultury

-napisać abstract, referat i artykuł naukowy zgodnie z zasadami "academic writing"

- posługiwać się pojęciami teoretycznymi właściwymi dla teorii dot. dykursów autobiograficznych i autofikcyjnych

Kompetencje:

Studenci posiadają:

- poszerzone kompetencje tworzenia dyskursu naukowego (academic writing)

-poszerzone kompetencje krytyczno-literackie

-pogłębione kompetencje społeczne i kulturowe

-poszerzone kompetencje analityczne.

Metody i kryteria oceniania:

- referat (w formie ustnej i pisemnej) przygotowany zgodnie z omówionymi zasadami konstruowania dyskursu naukowego

-przygotowanie konferencji studenckiej

-aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Prowadzący grup: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.