Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytanie Kalevali

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-KALEVALA-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Czytanie Kalevali
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs poświęcony lekturze i analizie Kalevali, fińskiego eposu narodowego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą Kalevali — fińskiemu eposowi narodowemu, powstałemu w latach 1835–1849, a zarazem opartemu na archaicznej fińskiej tradycji śpiewu epickiego. Epos ten można postrzegać po części jako zabytek dawnej, przedpiśmiennej kultury opartej na ustnym przekazie, po części zaś jako dziewiętnastowieczne dzieło literackie, wytwór romantycznego nacjonalizmu, reinterpretującego stare tradycje na użytek nowoczesnej ideologii narodowej. Celem zajęć jest lektura całej Kalevali, wsparta literaturą przedmiotu w językach polskim i angielskim, oraz próba analizy, uwzględniającej zarówno archaiczne korzenie eposu, jak i dziewiętnastowieczną genezę jego ostatecznej postaci, znaczenie Kalevali dla tożsamości narodowej Finów oraz jej miejsce we współczesnej kulturze fińskiej. Prezentowane będą również materiały audiowizualne: archiwalne nagrania pieśniarzy fińskich i karelskich, jak również próbki ekranizacji Kalevali.

Literatura:

Lektura podstawowa:

● Kalevala, przeł. Jerzy Litwiniuk, PIW, Warszawa 1998 (50 pieśni,

łącznie 624 s.)

Lektury pomocnicze:

● Inne fińskie pieśni ludowe: polskie tłumaczenia wybranych utworów z antologii Kanteletar i Suomen Kansan Vanhat Runot

● Robert Austerlitz, “The poetics of the Kalevala”, Books from Finland 1/1985

● Michael Branch, ”Kalevala: from myth to symbol”, Books from Finland 1/1985

● Martti Haavio, Mitologia fińska, przeł. jerzy Litwiniuk, PIW, Warszawa 1979 (fragmenty)

● Lauri Honko, “The Kalevala process”, Books from Finland 1/1985

● Irma-Riitta Järvinen, Kalevala Guide, SKS, Helsinki 2010

● Kai Laitinen, Literature of Finland: An Outline, Otava, Helsinki 1985 (fragment)

● Andrzej Mencwel, „Paradoks eposu”, Regiony 3/1977.

● Eleazar Mieletinski,

● Łukasz Sommer, „Powrót Väinämöinena?” [w:] Piotr Sommer (red.), O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Instytut Książki – Literatura na Świecie, Kraków–Warszawa 2016

● Ilmar Talve, Finnish Folk Culture, SKS, Helsinki 1997

● Senni Timonen, ”Lönnrot and his singers”, Books from Finland 1/1985

● Yrjö Varpio, Land of the North Star: Introduction to Finnish Literature and Culture, transl. by P. Claydon, Tampere Unversity Press, Tampere 1999

● Timo Vihavainen, “To whom does the Kalevala belong?”, Books from Finland 2/1999, http://neba.finlit.fi/booksfromfinland/bff/299/vihavainen.htm

(Literatura przedmiotu może ulec modyfikacjom)

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu studenci będą zaznajomieni z tekstem Kalevali. Będą umieli rozróżnić główne wątki eposu i wskazać ich konteksty historyczno-kulturowe. Zyskają podstawową wiedzę o właściwościach archaicznej pieśni fińskiej jako jednej z form przedpiśmiennej twórczości słownej, uwarunkowanej przez technikę zapamiętywania. Będą się orientować w okolicznościach powstawania Kalevali jako utworu literackiego, jej związkach z dziewiętnastowiecznym nacjonalizmem. Zapoznają się z ważnymi nurtami kultury fińskiej i ich kontekstem historycznym. W oparciu o uzyskaną na zajęciach znajomość Kalevali i wiedzę na jej temat, uczestnicy kursu powinni zyskać umiejętność krytycznej analizy popularnych koncepcji na temat tożsamości narodowych i ich genezy.

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach (70%); praca pisemna (30%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.