Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - semantyka i pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF72C-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - semantyka i pragmatyka
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi. Wymagane jest ukończenie przedmiotów: Gramatyka opisowa języka fińskiego I (Fonetyka i fonologia), II (Morfologia) oraz III (Składnia).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie Gramatyka opisowa języka fińskiego IV – Wstęp do semantyki i pragmatyki.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów poprzez różnego rodzaju zadania (takich jak analiza znaczeń wyrazów oraz relacji semantycznych między nimi, analiza tekstów pod kątem maksym konwersacyjnych i grzeczności językowej).

Literatura:

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. 1997. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura.

Häkkinen, Kaisa. 1990. Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. SKS: Helsinki.

Häkkinen, Kaisa. 2007. Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY: Juva.

Kangasniemi, Heikki. 1997. Sana, merkitys, maailma. Katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Finn Lectura: Helsinki.

Karlsson, Fred. 1994. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino: Helsinki.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. 2004. Opetusministeriö. Edita: Helsinki.

Kuiri, Kaija. 2012. Johdatus semantiikkaan. Finn Lectura

Larjavaara, Matti. 2007. Pragmasemantiikka. SKS: Helsinki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu semantyki oraz pragmatyki w języku fińskim

- zna podstawową metodologię badań językzonawczych z zakresu semantyki i pragmatyki

- umie analizować znaczenia wyrazów i badać zależności między nimi

- umie budować pole semantyczne wyrazu

- zna maksymy konwersacyjne i wybrane teorie dotyczące grzeczności językowej

- umie współdziałać i pracować w grupie

- umie wyszukiwać potrzebne informacje na zajęcia i dzielić się nimi z kolegami

- posiada umiejętność prezentacji ustnej badanego przez siebie zagadnienia semantycznego

- potrafi argumentować i przekonująco przedstawiać swoje poglądy

- jest świadomy swojej wiedzy i umijętności oraz potrzeby ustawicznego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

prace pisemne i ustne (na ocenę)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.