Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium II stopień - linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMW-13K-TR Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium II stopień - linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada znajomość języka węgierskiego na poziomie C1 – potrafi czytać ze zrozumieniem teksty naukowe oraz specjalistyczne. Oprócz niezbędnej kompetencji językowej posiada warsztat translatoryczny przyswajany przy tłumaczeniu z języka węgierskiego na język polski.


Zaliczenie przedmiotów Translatorium III i IV roku studiów licencjackich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu rozwijanie sprawności językowych z zakresu tłumaczenia tekstów ogólnych oraz specjalistycznych z języka polskiego na język węgierski (pisemnie) ze szczególnym uwzględnieniem pewnych zwrotów stereotypowych i typowych struktur zdaniowych oraz jednocześnie podwyższenie umiejętności rozumienia tekstu mówionego i jego krótkiego streszczenia (ustnie).

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Teoretyczne podstawy przekładu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekwiwalencji gramatycznej na przykładach tłumaczenia węgierskich zdań na język polski:

- igeneves szerkezetek mondat szintjére való emelése, betoldások - való, levő, történő, megjelenő, található, látható) rozszerzenie

- alanyi, tárgyi bővítmény, birtokos jelző kihagyása (redukcja dopełnienia podmiotu, przydawki dzierżawczej)

- Többes szám-egyes szám átváltása (Transferencja liczby mnogiej na liczbę pojedynczą)

- Igésítés (transferencja rzeczownika na czasownik)

- Szenvedő-cselekvő váltás (transferencja i passivum)

- Szórendi változások (zmiany składniowe)

2. Typy tłumaczonych tekstów:

- prasowe komunikaty

- informacja o firmie

- reklama

- opis produktu

- instrukcja obsługi

- korespondencja handlowa

- dokument oficjalny (świadectwo maturalne)

- umowy

Literatura:

Fordítás magyarra és szövegértés (angol, középfok). Idegennyelvi Továbbképző Központ, Bp., 2002.

Hejwowski Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa, 2006.

Honffy Pál: Levelezési tanácsadó. Hivatalos és magánlevelezés. Bp., 1992.

Kierzkowska D.: Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa, 1991.

Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol-német-francia-orosz fordítástechnikai példatárral. Bp. 1994.

Pieńkos Jerzy: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa, 1999.

Pieńkos Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki. Warszawa, 2003.

Pieńkos Jerzy: Zagadnienia terminologiczne a warsztat tłumacza literatury naukowej i technicznej. „Acta Philologica” 1987, nr 17

Pisarska – Tomaszewska: Współczesne tendencje przekładoznawcze (podręcznik dla studentów neofilologii). Poznań, 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Translatorium student :

- potrafi analizować teksty naukowe i specjalistyczne

- rozpoznaje typowe dla tych tekstów zwroty stylistyczne oraz struktury zdaniowe

- bez problemu potrafi przetłumaczyć teksty węgierskie na język polski

- posiada umiejętności rozumienia dłuższego węgierskiego tekstu mówionego i jego krótkiego streszczenia w języku polskim

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności,

- Praca nad samodzielnie przekładanymi na język węgierski tekstami (praca domowa), przygotowanie krótkich tłumaczeń słuchanych węgierskich tekstów.

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność),

- końcowe zaliczenie pisemne.

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Dusza, Csilla Gizińska
Prowadzący grup: Csilla Gizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.