Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne badania w językoznawstwie linia węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMW12K-J Kod Erasmus / ISCED: 09.304 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne badania w językoznawstwie linia węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Współczesne badania w językoznawstwie linia węgierska 3320-ZMW12K-J

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji językoznawczej.

Przedmiotem będą główne problemy, koncepcje i metody językoznawstwa, przede wszystkim współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego oraz językoznawstwa kognitywnego, ale także językoznawstwa historycznego.

Pełny opis:

Nauka o języku jako nauka o systemie znakowym (semiotyka – nauka o systemach znakowych, „pejzaż semiotyczny” Umberto Eco).

Filozofia języka Ludwiga Wittgensteina. Język jako gra.

Kognitywizm - założenia: język jako organizacja wiedzy i narzędzie poznania. Odwzorowanie rzeczywistości w języku (różne języki różne światy, koncepcja pól semantycznych, leksykalnych i asocjacyjnych).

Bronisława Malinowskiego pragmatyczna koncepcja badań nad językiem.

Koncepcja idei wrodzonych Chomsky'ego jako podłoże idei kognitywizmu.

Metodologia badań kognitywistycznych, problematyka badań językoznawstwa kognitywistycznego (koncepcja znaczenia, kategoryzacja, definicje kognitywne).

Teoria metafory.

Manipulacja językowa, język polityki i propagandy.

Język w zachowaniach społecznych.

Literatura:

Uwaga:

Spis zawiera podstawowe podręczniki i monografie prezentujące kierunki i metody współczesnego językoznawstwa. Na zajęciach analizowane będą wybrane teksty (także spoza poniższej listy).

Bartmiński J.: Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.

Bogusławski A., Drzazgowska E.: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne, Warszawa 2016 (wybrane rozdziały).

Chomsky N.: O naturze i języku, Poznań 2005.

Eco U.: Nieobecna struktura, Warszawa 1996.

Grzegorczykowa R.: Świat widziany poprzez słowa, Warszawa 2015.

Heinz A.: Dzieje językoznawstwa w zarysie. Warszawa 1978.

Hocket Ch. F.: Kurs językoznawstwa współczesnego. Warszawa 1968.

Humboldt W. von: O myśli i mowie. Warszawa 2002.

Ivić M.: kierunki w lingwistyce, Warszawa 1975.

Kleiber G.: Semantyka prototypu, Kraków 2003.

Levi-Strauss C.: Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993.

Malinowski B.: Ogrody koralowe i ich magia. Dzieła 5, Warszawa 1987.

Malinowski B.: jednostka, społeczność kultura. Dzieła 8, Warszawa 2000.

Sapir E.: Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.

Saussure F. de: Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Taylor J. R..: Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

Taylor J. R.: Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.

Whorf B. L.: Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982.

Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne, Wrocław 1969.

Wierzbicka A.: Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka A.: Semantyka, Lublin 2006.

Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1970.

Wittgenstein L.: Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

- ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, zna terminologię używaną w jego opisie, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W02)

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_U03)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U05)

Kompetencje społeczne:

- ma nawyk systematycznego samodzielnego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć, ocena przygotowanych referatów i uczestniczenia w dyskusji.

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywnego udziału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: Bożenna Bojar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.