Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z językoznawstwa korpusowego. Węgierskie i polskie korpusy językowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-WJKW-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z językoznawstwa korpusowego. Węgierskie i polskie korpusy językowe
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami językoznawstwa korpusowego oraz pokazanie im, w jaki sposób można wykorzystywać najważniejsze korpusy języka polskiego i węgierskiego.

Pełny opis:

Kurs obejmuje wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy będą mogli poznać najważniejsze korpusy języka polskiego i węgierskiego, nauczyć się je przeszukiwać oraz interpretować uzyskane dane językowe. Część polskojęzyczna (4h) będzie prowadzona przez wykładowcę z Katedry Lingwistyki Formalnej, część węgierskojęzyczna (12h) przez zaproszonego wykładowcę z Węgier.

Literatura:

1. Lewandowska-Tomaszczyk B., Wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego, 2005.

2. Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. G., Lewandowska-Tomaszczyk B., Narodowy Korpus Języka Polskiego, 2012.

3. Oravecz C., Váradi T., Sass B.: The Hungarian Gigaword Corpus.Proceedings of LREC 2014, 2014.

4. Sass B, Mazsola - eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. Váradi Tamás (red.): Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból, 2009, 117-129.

Więcej źródeł poda wykładowca zagraniczny na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- wie, na czym polega specyfika językoznawstwa korpusowego,

- potrafi przeszukiwać najważniejsze korpusy języka polskiego i węgierskiego,

- umie analizować i oceniać dane uzyskane ze źródeł korpusowych.

- potrafi wykorzystać korpusy tekstów do własnych celów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.