Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW56C Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” oraz „Podstawy ugrofinistyki”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą fonetyki i fonologii języka węgierskiego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapisują węgierskie wyrazy za pomocą znaków międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA), rozpoznają cechy artykulacyjne węgierskich głosek, nazywają zjawiska fonetyczne zachodzące w węgierskich wyrazach (uzgodnienia, upodobnienia, fuzje, skrócenia, wzdłużenia, elizje i epentezy), klasyfikują rdzenie według typów harmonicznych.

Literatura:

1. Kassai I., 1998, Fonetika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

2. Molnár J., 1984, A magyar beszédhangok atlasza, Budapest.

Literatura uzupełniająca:

3. Papp I., 1971, Leíró magyar hangtan, Budapest.

4. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia, 1994, Kiefer F. red., Budapest. (wybrane fragmenty)

5. Bańczerowski J., 1988, "System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej" w: Hungaro Slavica, Budapest, 11-31.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

[wiedza]

- zna w zarysie historię systemów pisma,

- zna narządy mowy i słuchu,

- wie, jak przebiega artykulacja i percepcja mowy,

- zna węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy oraz węgierskie prawa samogłoskowe i spółgłoskowe;

[umiejętności]

- umie zapisać wyrazy za pomocą międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA), z uwzględnieniem zachodzących w toku mowy upodobnień itp.

- umie opisać cechy artykulacyjne poszczególnych głosek węgierskich;

[postawy]

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w posługiwaniu się językiem węgierskim.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawlas
Prowadzący grup: Szymon Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawlas
Prowadzący grup: Szymon Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.