Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka węgierskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZGJW6 Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów, którzy opanowali materiał objęty przedmiotem „Wstęp do językoznawstwa” oraz „Podstawy ugrofinistyki”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia dotyczące węgierskiej fonetyki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej węgierskiej fonetyki.

Celem jest również rozwinięcie umiejętności czytania i rozumienia tekstów z zakresu językoznawstwa w języku węgierskim.

Na wykładzie studenci poznają:

narządy mowy i słuchu, węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy, prawa samogłoskowe i spółgłoskowe, historię pisma, zasady węgierskiej ortografii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Kassai I., 1998, Fonetika, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

- Molnár J., 1984, A magyar beszédhangok atlasza, Budapest.

Literatura uzupełniająca:

- A magyar helyesírás szabályai, 2015, Budapest: Akadémiai Kiadó

- Papp I., 1971, Leíró magyar hangtan, Budapest.

- Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia, 1994, Kiefer F. red., Budapest. (wybrane fragmenty)

- Bańczerowski J., 1988, "System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej" /w:/ Hungaro Slavica, Budapest, 11-31.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza

- zna narządy mowy i słuchu,

- wie, jak przebiega artykulacja i percepcja mowy,

- zna węgierski system samogłoskowy i spółgłoskowy oraz węgierskie prawa samogłoskowe i spółgłoskowe,

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania

- ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarze języka

umiejętności

- umie przepisać wyrazy fonetycznie za pomocą Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego,

- jest świadomy zasad węgierskiej ortografii,

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

kompetencje społeczne

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku węgierskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest obecność na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: Katalin Török
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katalin Török
Prowadzący grup: Katalin Török
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.