Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ugrofinistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF32K-PU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ugrofinistyki
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie szerszego – ugrofińskiego – kontekstu dla dwóch języków nauczanych na zajęciach w ramach specjalizacji węgierskiej i fińskiej.

Pełny opis:

Na pierwszych zajęciach zostaną przedstawione podstawy typologii języków, pojęcia takie jak np. rodzina językowa. Kolejne poświęcone są rekonstrukcji języka prauralskiego pod względem fonetyki (prawa głosowe: jak z danej spółgłoski praugrofińskiej w odpowiednim kontekście wyewoluowały poszczególne głoski języka węgierskiego/fińskiego), słownictwa (podstawowa warstwa leksyki i jej pozostałości w języku węgierskim/fińskim) i gramatyki (pochodzenie końcówek osobowych, przypadków itd.). Przedstawiona zostaje także historia badań ugrofinistycznych (od najwcześniejszych prób ustalenia pokrewieństwa językowego między językami uralskimi) oraz wewnętrzne podziały w ramach tej rodziny językowej wraz z umiejscowieniem geograficznym poszczególnych narodów nimi się posługujących, ich liczebnością i ich symbolami narodowymi.

Zajęcia prowadzone są w sposób wymagający aktywnego udziału studenta, np. poprzez uczestnictwo w dyskusji, analizę wskazanych fragmentów podręcznika czy innych materiałów.

Literatura:

- Bereczki Gábor, 2003, A magyar nyelv finnugor alapjai, Budapest. (przetłumaczone fragmenty)

- Johanna Laakso, 1991, Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista, Juva. (przetłumaczone fragmenty)

- Péter Hajdú, 1971, Narody i języki uralskie, przeł. Jolanta Jastrzębska-Helder, Warszawa.

słowniki etymologiczne:

- Etimológiai szótár, 2006.

- Suomen sanojen alkuperä: Etymologinen sanakirja. 1.-3., 1992-2001 Helsinki.

- Uralisches Etymologisches Wörterbuch, (=UEW, Akadémiai Kiadó 1986–1989) (baza dostępna online: http://uralonet.nytud.hu/ )

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

[wiedza]

• zna pojęcie rodziny językowej,

• zna podstawy typologii języków,

• zna metody ustalania pokrewieństwa językowego i historię badań ugrofinistycznych,

• zna podstawowe prawa głosowe dotyczące języków ugrofińskich,

• zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

• ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

• ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

[umiejętności]

• potrafi wskazać charakterystyczne ugrofińskie cechy występujące w gramatyce języka kierunkowego (węgierskiego lub fińskiego),

• potrafi, na przykładzie podstawowych wyrazów i cech gramatycznych, wykazać ugrofińskie pochodzenie języka kierunkowego,

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

• potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach (K_U04)

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawlas
Prowadzący grup: Szymon Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.