Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF52C-GOF Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów dobrze władających językiem fińskim i biegle znających gramatykę języka fińskiego.

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Przedmiot prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy z wykładu z zakresu fińskiej fonetyki i fonologii. Ćwiczone są podstawowe zagadnienia z tych dziedzin - narządy mowy, opis artykulacyjny samogłosek i spółgłosek, upodobnienia głosek, pojęcie fonemu i allofonu, opozycje fonologiczne, harmonia wokaliczna, fonotaktyka, cechy prozodyczne języka fińskiego.

Efekty uczenia się:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_W01)

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki w zakresie fonetyki i fonologii języka kierunkowego (języka fińskiego) (K_W02)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_W03)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w zakresie fonetyki i fonologii języka fińskiego (K_U01)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące wykonywanie ćwiczeń i dwa testy kontrolne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Kampus oraz Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.