Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF52W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego I - fonetyka i fonologia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia z fonetyki i fonologii języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z opisem języka fińskiego na poziomie fonetyki oraz fonologii. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia z tych dziedzin (narządy mowy, opis artykulacyjny samogłosek i spółgłosek, upodobnienia głosek, pojęcie fonemu i allofonu, opozycje fonologiczne, harmonia wokaliczna, fonotaktyka, cechy prozodyczne języka fińskiego) w oparciu o najnowsze prace z językoznawstwa fińskiego.

Literatura:

Hakulinen, Lauri. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Tummavuoren Kirjapaino Oy. Vantaa 2000.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Häkkinen, Kaisa. Kielitieteen perusteet. SKS. Helsinki 2003.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), § 1-39

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Laaksonen, Kaino & Lieko, Anneli. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Finn Lectura. Helsinki 2003.

Lehtinen, Tapani. Kielen vuosituhannet. SKS. Helsinki 2007.

Suomi, Kari & Toivanen, Juhani & Ylitalo, Riikka. Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet. Gaudeamus. Tampere 2006.

Wiik, Kalevi. Fonetiikan perusteet. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo – Helsinki – Juva 1981.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładów student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu fonetyki oraz fonologii w języku fińskim

- orientuje się w podstawowych problemach opisu fonetycznego i fonologicznego języka fińskiego (takich jak klasyfikacja głosek, inwentarz fonemów w języku fińskim)

- posiada elementarną wiedzę o metdologii badań fonetycznych i fonologicznych

- potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje niezbędne do udziału w zajęciach

- posiada umiejętność czytania tekstów fińskojęzycznych z zakresu fonetyki oraz fonologii

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejetności oraz potrzeby stałego dokształcania się

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

-

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.