Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF71-HJF Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia języka fińskiego
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów specjalizacji fińskiej – wymagane zaliczenie III roku studiów licencjackich

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi


Skrócony opis:

Tematem konwersatorium jest rozwój fińskiego języka literackiego od pierwszych zachowanych tekstów po XXI wiek. Omówione zostaną: ortografia, morfologia i składnia tekstów pisanych oraz rozwój słownictwa. Przedmiotem rozważań będą różne typy tekstów, a także znaczenie tłumaczeń w kształtowaniu się fińskiego języka literackiego.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Wprowadzenie, najwcześniejsze etapy rozwoju fińskiego języka literackiego

- pierwsze zapiski fińskojęzyczne

- XVI wiek – pierwsze drukowane dzieła: Mikael Agricola i jego twórczość

- rozwój ortografii w XVI i XVII wieku

2. Morfologia języka literackiego w XVI i XVII wieku

3. Składnia języka literackiego w XVI i XVII wieku

4. Słownictwo języka literackiego w XVI i XVII wieku

5. Przegląd typów tekstów w okresie 1540-1820

6. Znaczenie tłumaczeń w rozwoju fińskiego języka literackiego w latach 1500-1870

7. Okres wczesnego rozwoju współczesnego języka literackiego (varhaisnykysuomen kausi) 1820-1870

- „walka dialektów”

- intensywny rozwój nowego słownictwa

- język fiński językiem urzędowym

8. Fiński język literacki od XIX wieku do dnia dzisiejszego.

W trakcie zajęć przewidzianych jest wiele ćwiczeń i zadań do wykonania, a także lektura autentycznych tekstów. Studenci nauczą się również korzystać z internetowych zasobów starych tekstów fińskojęzycznych.

Literatura:

Podręcznik podstawowy: Lehikoinen, Laila – Kiuru, Silva 2006: Kirjasuomen kehitys. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Literatura dodatkowa:

Lehtinen, Tapani 2007: Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Helsinki: SKS.

Lehikoinen, Laila 2005: Suomea ennen ja nyt: suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Helsinki: Finn Lectura.

Źródła internetowe:

Virtuaalinen vanha kirjasuomi: http://www.helsinki.fi/vvks/index.html

Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS): http://kaino.kotus.fi/vks/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01);

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03);

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W05);

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (K_U02);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U013).

Szczegółowe efekty kształcenia:

Student:

- potrafi czytać i analizować stare fińskojęzyczne teksty literackie;

- zna i rozumie najważniejsze kierunki rozwoju fińskiej ortografii, morfologii i składni;

- zna najważniejsze teksty starofińskie;

- potrafi korzystać z elektronicznych baz starych tekstów fińskojęzycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane jest bieżące wykonywanie ćwiczeń.

Na ocenę końcową składają się oceny jednostkowe z dwóch zadań oraz testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Kampus oraz Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.