Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF71-HJF Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia języka fińskiego
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów specjalizacji fińskiej – wymagane zaliczenie III roku studiów licencjackich

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi


Skrócony opis:

Tematem konwersatorium jest rozwój fińskiego języka literackiego od pierwszych zachowanych tekstów po XXI wiek. Omówione zostaną: ortografia, morfologia i składnia tekstów pisanych oraz rozwój słownictwa. Przedmiotem rozważań będą różne typy tekstów, a także znaczenie tłumaczeń w kształtowaniu się fińskiego języka literackiego.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Wprowadzenie, najwcześniejsze etapy rozwoju fińskiego języka literackiego

- pierwsze zapiski fińskojęzyczne

- XVI wiek – pierwsze drukowane dzieła: Mikael Agricola i jego twórczość

- rozwój ortografii w XVI i XVII wieku

2. Morfologia języka literackiego w XVI i XVII wieku

3. Składnia języka literackiego w XVI i XVII wieku

4. Słownictwo języka literackiego w XVI i XVII wieku

5. Przegląd typów tekstów w okresie 1540-1820

6. Znaczenie tłumaczeń w rozwoju fińskiego języka literackiego w latach 1500-1870

7. Okres wczesnego rozwoju współczesnego języka literackiego (varhaisnykysuomen kausi) 1820-1870

- „walka dialektów”

- intensywny rozwój nowego słownictwa

- język fiński językiem urzędowym

8. Fiński język literacki od XIX wieku do dnia dzisiejszego.

W trakcie zajęć przewidzianych jest wiele ćwiczeń i zadań do wykonania, a także lektura autentycznych tekstów. Studenci nauczą się również korzystać z internetowych zasobów starych tekstów fińskojęzycznych.

Literatura:

Lehikoinen – Kiuru: Kirjasuomen kehitys

Virtuaalinen vanha kirjasuomi:

http://www.helsinki.fi/vvks/index.html

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi czytać i analizować stare fińskojęzyczne teksty literackie oraz zna i rozumie najważniejsze kierunki rozwoju fińskiej ortografii, morfologii i składni. Zna najważniejsze teksty starofińskie, a także potrafi korzystać i wyszukiwać zbiory starych tekstów fińskojęzycznych w postaci elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie obecności, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie na podstawie wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń. Poszczególne zadania są oceniane, ocena końcowa na podstawie ocen jednostkowych z zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.