Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72C-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie Gramatyka opisowa języka fińskiego III – Składnia.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów poprzez różnego rodzaju zadania (analiza zdań i fraz w języku fińskim, analiza funkcji syntaktycznych wyrazów, analiza zdań prostych, złożonych oraz tzw. równoważników zdania).

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. Nykysuomen lauseoppia. SKS. Gummerus. Jyväskylä 1979.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Karlsson, Fred. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino. Helsinki 1994.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Opetusministeriö. Edita. Helsinki 2004.

Vilkuna, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita. Helsinki 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu składni w języku fińskim

- an podstawową metodologię badań składniowych

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim

- umie analizować zdania i frazy

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

- potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje potrzebne na zajęcia

- potrafi logicznie argumentować i wyciągać wnioski

- ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ustawicznego dokształcania się i pogłębiania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, testy kontrolne

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.