Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72C-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi.

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie Gramatyka opisowa języka fińskiego III – Składnia.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej w trakcie wykładów poprzez różnego rodzaju zadania (analiza zdań i fraz w języku fińskim, analiza funkcji syntaktycznych wyrazów, analiza zdań prostych, złożonych oraz tzw. równoważników zdania).

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. Nykysuomen lauseoppia. SKS. Gummerus. Jyväskylä 1979.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Karlsson, Fred. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino. Helsinki 1994.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Opetusministeriö. Edita. Helsinki 2004.

Vilkuna, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita. Helsinki 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01);

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego (K_W02);

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03);

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13);

- jest gotów do samodzielnego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (K_K01);

- jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku fińskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w zespole i przyjmować w niej różne role (K_K04).

Szczegółowe efekty kształcenia:

Student:

- zna podstawową metodologię badań składniowych;

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim;

- umie analizować zdania i frazy;

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu;

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe;

- potrafi logicznie argumentować i wyciągać wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące wykonywanie ćwiczeń i dwa testy kontrolne.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Kampus oraz Zoom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.