Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72W-GOF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego II - składnia
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa jęz. fińskiego I 3320-LF52W-GOF
Gramatyka opisowa języka fińskiego I 3320-LF52C-GOF

Założenia (opisowo):

Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, biegle znających gramatykę języka fińskiego oraz zainteresowanych kwestiami językoznawczymi

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień opisu składniowego języka fińskiego. Prowadzony jest w języku fińskim.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze składniowym opisem języka fińskiego. Na wykładzie omawiane są podstawowe pojęcia i zagadnienia syntaktyczne (typy zdań i fraz w języku fińskim, rodzaje predykatów, role syntaktyczne i semantyczne fraz, złożone konstrukcje syntaktyczne). Studenci uczą się także korzystać z korpusu języka fińskiego Korp w celu znalezienia interesujących konkordancji, rekcji wybranych wyrazów oraz analizy syntaktycznej wybranych fraz.

Literatura:

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred. Nykysuomen lauseoppia. SKS. Gummerus. Jyväskylä 1979.

Häkkinen, Kaisa. Mistä sanat tulevat. SKS. Tietolipas 117. Pieksämäki 1990.

Hyperkielioppi – multimediasovellus suomen kieliopista ja murteista sekä kirjakielen kehityksestä ja huollosta. Koostanut Erkki Savolainen. Finn Lectura 1997.

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), s. 425-543, 825-953.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

Karlsson, Fred. Yleinen kielitiede. Yliopistopaino. Helsinki 1994.

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Opetusministeriö. Edita. Helsinki 2004.

Vilkuna, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita. Helsinki 2003.

Korpus języka fińskiego, dostępny pod adresem: https://korp.csc.fi

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładów student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu składni w języku fińskim

- zna elementarną metodologię badań składniowych

- rozumie zasady budowy zdań w języku fińskim

- umie analizować zdania i frazy

- potrafi wskazać role syntaktyczne i semantyczne wyrazów w zdaniu

- potrafi analizować złożone konstrukcje składniowe

- potrafi korzystać z korpusu języka fińskiego w celu analizy syntaktycznego zachowania wskazanych wyrazów

- potrafi z wykorzystaniem różnych źródeł wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje przydatne na zajęcia

- posiada umiejętność krytycznego myślenia, krytycznej analizy, argumentowania, wyciągania i formułowania wniosków

- jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny zawierający wiedzę teoretyczną z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.