Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii-spec. węgierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLW12K-HF Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii-spec. węgierska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi oraz wybranymi szkołami i kierunkami filozofii europejskiej od starożytności do początku XIX wieku. Ponadto zajęcia są praktycznym wprowadzeniem do analizy i interpretacji tekstów filozoficznych.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi oraz wybranymi szkołami i kierunkami filozofii europejskiej od starożytności do początku XIX wieku. Materiał z zakresu głównych działów filozofii (epistemologii, ontologii, aksjologii) zostanie omówiony w układzie historycznym (starożytność, średniowiecze, nowożytność), a w przypadku myśli nowożytnej uwzględnione zostaną relacje między różnymi tradycjami filozoficznymi (w szczególności: kontynentalną i brytyjską). Oprócz problematyki głównych działów filozofii, omówione zostaną wybrane zagadnienia: filozofii religii, filozofii kultury, filozofii polityki i społecznej, antropologii, filozofii przyrody, metodologii nauk. Ponadto zajęcia będą praktycznym wprowadzeniem do analizy i interpretacji tekstów filozoficznych.

Literatura:

I. Filozofia klasyczna

1. Platon, Państwo, ks. III, rozdz. XXI – XXII; ks. VII, rozdz. I – III oraz ks. VIII

2. Platon, Uczta, rozdz. XXVIII - XXX

3. Platon, Fedon, rozdz. XVIII - XXVII

4. Arystoteles, Etyka nikomachejska, fragmenty w: Problemy etyki. Wybór tekstów w oprac. S. Sarnowskiego i E. Fryckowskiego, Bydgoszcz 1993, s. 27 - 31

5. Marek Aureliusz, Rozmyślania, fragmenty w: Problemy etyki..., s. 31-34

6. Epikur, List do Menoikeusa, fragmenty w: Problemy etyki..., s. 37-41

7. Augustyn, Wyznania, ks. XI

8. Augustyn, O naturze dobra, w: tegoż, Dialogi i pisma filozoficzne, t. IV

9. Anzelm z Canterbury, Proslogion, rozdz. 2 - 4.

10. Tomasz z Akwinu, Summa teologii, cz. I, kw. 2, art. 3 (Traktat o Bogu, art. Czy Bóg istnieje?)

II. Nowożytna filozofia kontynentalna

1. N. Machiavelli, Książę, rozdz. XV - XVII

2. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Medytacja I oraz II

3. B. Pascal, Myśli, fragmenty w: Świat, człowiek i wartości. Wybór tekstów filozoficznych dla szkół średnich, Warszawa 1988, s. 125-132

4. B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, fragmenty w: M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994, s. 120 - 127

5. G. W. Leibniz, Zasady natury i łaski..., Zasady filozofii, czyli monadologia, fragmenty w: Ontologia..., s. 127 - 131

III. Filozofia brytyjska

1. T. More, Utopia, omówienie na podstawie: Bronisław Baczko, Wyobrażenia społeczne, Warszawa 1994, s. 72-116

2. T. Hobbes, Lewiatan, fragmenty w: Problemy etyki..., s. 64-71

3. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, fragmenty w: Ontologia..., s. 131 - 135

4. G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego, fragmenty w: Ontologia..., s. 135 - 140

5. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. VI i VII

6. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, fragmenty w: Problemy etyki..., s. 71-74

IV. Literatura uzupełniająca

Podręczniki

1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2007

2. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-11, Warszawa wyd. 2 od 2004 do 2009 (wydanie to zostało uzupełnione o tom 10 i 11)

3. R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003

Opracowania działów

1. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5, Lublin wyd. 2 od 2000

2. A. Krokiewicz, Zarys historii filozofii greckiej, Warszawa 1995

3. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000

4. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987

5. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu…, Warszawa 2000

6. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989

Wprowadzenia do filozofii

1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty 2003

2. J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, Warszawa 1986

3. T. Nagel, Co to wszystko znaczy?, Warszawa 1998

4. B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Student zna najważniejsze orientacje i doktryny filozoficzne w dziejach Europy, rozumie problemy filozoficzne, potrafi analizować teksty filozoficzne, posługuje się poprawnie terminologią filozoficzną.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są: przygotowanie i aktywność na zajęciach oraz praca pisemna, sprawdzająca znajomość i zrozumienie materiału omawianego na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sendłak
Prowadzący grup: Maciej Sendłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.