Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Węgier I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLW12W-HW1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Węgier I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o historii Polski i Europy na poziomie szkół srednich

Skrócony opis:

Wykład przedstawia historię Węgier i Węgrów od pradziejów do śmierci Andrzeja III – ostatniego króla Węgier z dynastii Arpadów.

Pełny opis:

Wykład przedstawia historię Węgier i Węgrów od pradziejów do śmierci Andrzeja III – ostatniego króla Węgier z dynastii Arpadów.

Cykl wykładów w I semestrze obejmuje następujące zagadnienia:

• zarys geografii historycznej Węgier

• fakty i mity związane z pochodzeniem Węgrów, procesem ich osiedlania się na terenie Kotliny Karpackiej (Kárpát-medence)

• okres kształtowania się państwowości węgierskiej

• sylwetki poszczególnych władców Węgier z dynastii Arpadów

• politykę wewnętrzną i zagraniczną Węgier w okresie Arpadów (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-węgierskich)

• kulturę Węgier w okresie Arpadów

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Anonimowego notariusza króla Béli Gesta Hungarorum, Kraków 2006

• Wacław FELCZAK: Historia Węgier, Wrocław 1983

• Dénes LENGYEL: Korona i miecz: opowieści z dziejów Węgier, Warszawa 1990 (wybór podań i opowiadań)

• Stanisław A. SROKA: Historia Węgier do 1526 roku w zarysie, Bydgoszcz 2000

• Stanisław A. SROKA: Węgry, Poznań 2015

• Idzi PANIC: Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X w., Cieszyn 1995

• Jerzy SNOPEK: Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002

• Testament Świętego Stefana. Przestrogi i statuty, Warszawa 2004

Inne:

Atlasy (dostępne w Bibliotece Katedry Hungarystyki), materiały własne prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca:

• Wacław FELCZAK – Andrzej FISCHINGER: Polska-Węgry: tysiąc lat przyjaźni, Warszawa-Budapeszt 1979

• LENDVAI Paul: Węgrzy: tysiąc lat zwycięstw w klęskach, Kraków 2016

• Kronika węgierska na początku wieku XII i Kronika czeska na początku wieku XI : w łacińskim języku pisane ..., Sandomierz 2016 (reprint)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna podstawowe fakty z historii Węgier i Węgrów od pradziejów do początków XIV wieku (wydarzenia polityczne, kulturalne, gospodarcze i społeczne wraz ich datami, ważniejsze osobistości i ich działalność);

UMIEJĘTNOŚCI:

student umie:

- opisać podstawowe procesy polityczne, społeczne i gospodarcze w danym okresie historycznym;

- interpretować kluczowe pojęcia i terminologię, dotyczące historii Węgier w danym okresie;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają I semestr przedmiotu na podstawie obecności (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz śródsemestralnych kolokwiów (w semestrze zimowym są planowane 3-4 kolokwia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grad
Prowadzący grup: Marcin Grad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.