Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Węgier I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLW12W-HW1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Węgier I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o historii Polski i Europy na poziomie szkół srednich.

Skrócony opis:

Wykład przedstawia historię Węgier i Węgrów od pradziejów do panowania Béli IV (1235-1270).

Pełny opis:

Wykład przedstawia historię Węgier i Węgrów od pradziejów do panowania Béli IV (1235-1270).

Cykl wykładów w I semestrze obejmuje następujące zagadnienia:

• zarys geografii historycznej Węgier

• fakty i mity związane z pochodzeniem Węgrów oraz procesem ich osiedlania się na terenie Kotliny Karpackiej (Kárpát-medence)

• początki kształtowania się państwowości węgierskiej

• sylwetki poszczególnych władców Węgier z dynastii Arpadów (do Béli IV)

• polityka wewnętrzna i zagraniczna Węgier w okresie Arpadów (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-węgierskich; do Béli IV)

• kultura Węgier w okresie Arpadów (do Béli IV)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Wacław FELCZAK: Historia Węgier, Wrocław 1983

• Dénes LENGYEL: Korona i miecz: opowieści z dziejów Węgier, Warszawa 1990 lub Poznań cop. 2016 (wybór podań i opowiadań)

• Ignác ROMSICS: Historia Węgier, Poznań cop. 2018

• Stanisław A. SROKA: Historia Węgier do 1526 roku w zarysie, Bydgoszcz 2000

• Stanisław A. SROKA: Węgry, Poznań 2015

• Inne: atlasy (dostępne w Bibliotece Katedry Hungarystyki), materiały własne prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca:

• Anonimowego notariusza króla Béli Gesta Hungarorum, Kraków 2006

• Wacław FELCZAK – Andrzej FISCHINGER: Polska-Węgry: tysiąc lat przyjaźni, Warszawa-Budapeszt 1979

• Paul LENDVAI: Węgrzy: tysiąc lat zwycięstw w klęskach, Kraków 2016

• Kronika węgierska na początku wieku XII i Kronika czeska na początku wieku XI : w łacińskim języku pisane ..., Sandomierz 2016 (reprint)

• Idzi PANIC: Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X w., Cieszyn 1995

• Jerzy SNOPEK: Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002

• Testament Świętego Stefana. Przestrogi i statuty, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Student:

• zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W05)

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej, potrafi ją odnieść do procesów i faktów z historii Węgier w kontekście europejskim (K_W07)

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

• ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grad
Prowadzący grup: Marcin Grad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia będą się odbywać w trybie zdalnym (narzędzia: Zoom lub Google Meet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.