Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium II stopień - linia fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMF13K-TR Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium II stopień - linia fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Student opanował język fiński w zakresie przewidzianym programem studiów I stopnia ugrofinistyki ze specjalizacją fińską oraz posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, zdobyte na III i IV roku studiów.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Translatorium ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka fińskiego na język polski, a także, po raz pierwszy w toku studiów, z polskiego na fiński.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, przy czym jedne z nich poświęcone są tłumaczeniu z języka fińskiego na polski, drugie — z polskiego na fiński. Uczestnicy zajęć pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu różnych metod i technik przekładowych oraz weryfikują ją w praktyce na zajęciach, tłumacząc oraz analizując wybrane polskie przekłady z języka fińskiego lub fińskie z polskiego. Przedmiotem tłumaczenia są różnorodne teksty — literackie, publicystyczne, techniczne, naukowe, prawne, a także filmowe. Prócz tego studenci zapoznają się z podstawami tłumaczenia ustnego.

Literatura:

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

Dydaktyka tłumaczenia ustnego, red. A. Chmiel, P. Janikowski, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2019

Jerzy Jarniewicz, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Wydawnictwo Znak,. Kraków 2012

Jean Francois Rozan, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków 2002

Maria Piotrowska, Czy znajomość strategii jest w warsztacie każdego tłumacza niezbędna? (O strategii teoretycznie), Przekładaniec nr 17, 2008

Izabela Szymańska, Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej, Rocznik Przekładoznawczy 2014

(szczegóły mogą ulec modyfikacji)

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student

- tłumaczy teksty z różnych dziedzin z języka fińskiego na polski, a także, w bardziej podstawowym zakresie, z polskiego na fiński

- rozpoznaje i potrafi realizować specyficzne wymogi związane z tłumaczeniem różnych gatunków tekstów

- potrafi przeprowadzać analizę przekładu i uzasadniać własne wybory przekładowe

- posiada podstawową wiedzę o tłumaczeniu ustnym

Metody i kryteria oceniania:

Pod koniec semestru student wybiera przedstawia do oceny jedno spośród wykonanych w ramach kursu tłumaczeń — to, które sam uważa za najbardziej udane i najstaranniej dopracowane. Ocena tego tłumaczenia jest podstawą oceny na koniec semestru. Prócz tego na ocenę wpływają obecność i czynny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Sommer, Paula Wolski
Prowadzący grup: Łukasz Sommer, Paula Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.