Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium II stopień - linia fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMF13K-TR Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium II stopień - linia fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Student opanował język fiński w zakresie przewidzianym programem studiów I stopnia ugrofinistyki ze specjalizacją fińską oraz posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, zdobyte na III i IV roku studiów.


Skrócony opis:

Translatorium ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka fińskiego na język polski.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są teoretyczne i praktyczne zagadnienia przekładu tekstów literackich, technicznych, naukowych i prawnych. Uczestnicy zajęć pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu różnych metod i technik przekładowych oraz weryfikują ją w praktyce na zajęciach podczas wspólnej analizy krytycznej wybranych tekstów polskich przekładów z literatury fińskiej. W ramach pracy domowej wykonują tłumaczenia tekstów

literackich. W semestrze letnim zajęcia koncentrują się na zdobywaniu przez uczestników umiejętności tłumaczenia z języka fińskiego na język polski tekstów technicznych, naukowych i prawnych.

Literatura:

-Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz: Współczesne tendencje przekładowznawcze, Poznań 1998

- Andrzej Voellnagel: Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa, 1980

-Maria Krzysztofiak: Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań, 1996

-Jerzy Pieńkos: Tłumacz w świecie współczesnym, PWN, Warszawa, 1993

- Danuta Kierzkowska: Kodeks tłumacza sądowego, TEPIS, Warszawa, 1991

Efekty uczenia się:

W semestrze zimowym student:

posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny teorii przekładu i analizy porównawczej przekładów literackich pod kątem doboru strategii tłumaczeniowych.

Semestr letni:

student pogłębia praktyczne umiejętności tłumaczenia z języka fińskiego na język polski tekstów technicznych, naukowych i prawniczych. Poznaje zasady sporządzania tłumaczenia uwierzytelnionego i praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem do zawodu tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

-ocena ciągła obejmująca obecność i bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność w trakcie konwersatorium;

- terminowość oddawania prac;

- postępy w rozwijaniu umiejętności przekładowych;

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Sommer, Paula Wolski
Prowadzący grup: Łukasz Sommer, Paula Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.