Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski w tekstach o sztuce. Poziom B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M18B2JWT-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język włoski w tekstach o sztuce. Poziom B2+
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2+.

Dostęp do komputera podłączonego do internetu przynajmniej raz w tygodniu.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs internetowy „Język włoski w tekstach o sztuce” łączy naukę języka włoskiego z pogłębianiem wiedzy na temat kultury Włoch. Każde zajęcia skonstruowane został wokół wybranego tekstu z dziedziny sztuk pięknych, który służy za punkt wyjścia nie tylko do analizy treści, lecz także do wykonania ćwiczeń leksykalnych, tłumaczeniowych oraz gramatycznych. Kurs kończy się egzaminem pisemnym (stacjonarnym).

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem: http://kampus.uw.edu.pl

Pełny opis:

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem: http://kampus.uw.edu.pl

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość języka włoskiego na poziomie B2 oraz – przynajmniej raz w tygodniu – dostęp do komputera połączonego z internetem.

Program zajęć skoncentrowany jest wokół zagadnień związanych ze sztuką Półwyspu Apenińskiego różnych epok. Każda lekcja poświęcona jest wybranemu zagadnieniu (styl, artysta, dziedzina, zjawisko, wydarzenie) i podzielona jest na trzy części:

- lektura tekstu źródłowego w języku włoskim (teksty są zróżnicowane gatunkowo i chronologicznie, pochodzą z podręczników do historii sztuki, literatury pięknej, traktatów o sztuce, biografii artystów, prasy popularnonaukowej i specjalistycznej, blogów tematycznych) lub wysłuchanie tekstu mówionego (audycje radiowe o sztuce);

- sprawdzenie rozumienia tekstu i elementy jego analizy;

- ćwiczenia o różnym charakterze (dotyczące słownictwa, frazeologii, eponimii, semantyki, gramatyki) lub zadanie przekładowe.

Dodatkowo wykorzystywane będą materiały ilustracyjne, m.in. materiały ikonograficzne, reprodukcje dzieł sztuki, pliki dźwiękowe i nagrania wideo.

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom ważnych w historii sztuki włoskiej postaci, wydarzeń i zjawisk oraz jednoczesne podwyższenie kompetencji językowych w zakresie znajomości słownictwa, frazeologii, struktur gramatycznych i składniowych.

Literatura:

Podstawą zajęć będzie wybór tekstów z włoskich podręczników do historii sztuki, literatury pięknej, traktatów o sztuce, biografii artystów, prasy popularnonaukowej i specjalistycznej, blogów tematycznych, a także teksty mówione (audycje radiowe o sztuce). Wszystkie teksty (lub link do strony, na której można się z nimi zapoznać) będą dostępne jako część kolejnych zajęć na internetowej platformie edukacyjnej.

Jako literaturę uzupełniającą poleca się:

Argan G.C., Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze 2002.

Foremniak Katarzyna, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4, Preston Publishing, Warszawa 2015-2018.

Furia P., Il lessico dell'arte. Pittura, scultura, architettura e dintorni, Ares, Milano 2003.

Łysiak W., Wyspy zaczarowane, Chicago-Warszawa 1997.

Mantovano F., L'italiano dell'arte, Edizioni Guerra, Perugia 1996.

Paolini C., Faldi M., Glossario delle tecniche artistiche e del restauro, Edizioni Palazzo Spinelli, Firenze 2000.

Pinelli A., La storia dell'arte. Istruzioni per l'uso, Laterza, Roma_Bari 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma rudymentarną wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym Włoch oraz wiedzę o historii sztuki włoskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Posługuje się w piśmie językiem włoskim na poziomie B2+.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursy składają się:

- aktywność podczas trwania kursu (wykonywanie zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych; aktywność na forum dyskusyjnym) – 50 %

- ocena z egzaminu pisemnego (test), obejmującego zagadnienia zrealizowane w ramach kursu – 50 %.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.