Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w dawnej literaturze włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S18SL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kobieta w dawnej literaturze włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą wybrane teksty dawnej literatury włoskiej (XIII – XVII w.) oraz opracowania krytyczne, dzięki którym student będzie miał możliwość zapoznać się z artystycznymi formami kształtowania wizerunku kobiety jako bohatera literackiego. Praca z tekstem pozwoli rówież na zdefiniowanie historycznego miejsca i roli kobiet we włoskiej kulturze dawnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- koncepcja miłości dwornej

- donna angelicata i dolce stil nuovo

- liryczna rewolucja Petrarki

- pochwała kobiet w Dekameronie Boccaccia

- kobieta jako bohaterka literacka epiki rycerskiej (Ludovico Ariosto, Torquato Tasso).

- obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Gian Galeazzo Capra, Pietro Aretino).

- postać kobieca w poezji lirycznej XVI I XVII w. (petrarkizm, marynizm),

- twórczość kobieca (poetki renesansowe, Moderata Fonte)

Literatura:

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Giovanni Boccaccio, Decameron, (fragm.)

1. Ludovico Ariosto, Orlando furioso (fragm.)

2. Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.)

3. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (fragm.)

4. Gian Galeazzo Capra, Della eccellenza e dignità delle donne (fragm.)

5. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

6. Moderata Fonte , Il merito delle donne (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1. Storia delle donne, Il Medioevo, v. 2, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma Bari, Editori Laterza 1991

2. Storia delle donne, Dal Rinascimento all’età moderna, v. 3, a cura di N. Zemon Davis, A. Farge, Roma Bari, Editori Laterza 1991

3. Le Goff J. ( red. ), Człowiek średniowiecza, (tł. pol.M. Radożycka-Paoletti), Warszawa 2000

4. Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

5. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa literackiego i kulturowego Włoch (XIII- XVII w).

Umiejętności

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się

1. ocena ciągła ( obecność na zajęciach oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć)- 30%

3. ocena referatu – 30%

4. ocena pracy semestralnej / sprawdzianu – 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.