Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoski kolonializm i literatura postkolonialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19KL03 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoski kolonializm i literatura postkolonialna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii kolonializmu włoskiego oraz włoskiej literaturze kolonialnej i postkolonialnej w XX i XXI wieku. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące pamięci historycznej (wyparcie pamięci o odpowiedzialności Włochów w Afryce, przemoc kolonialna, Afryka jako kraina mitu i fikcji), a także współczesnej, złożonej tożsamości kulturowej i językowej leżącej u podstaw literatury postkolonialnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom dziejów włoskiego kolonializmu w Afryce wschodniej (Erytrea, Etiopia, Somalia) i północnej (Libia), problematyki pamięci dotyczącej tej fazy historycznej oraz najważniejszych dzieł włoskiej literatury kolonialnej i postkolonialnej w XX i XXI wieku.

Pierwsza część kursu poświęcona jest historii włoskich podbojów w Afryce w ostatnich latach XIX wieku i pierwszej połowie wieku XX. Istotnym elementem jest tutaj propaganda kolonialna, szczególnie w epoce faszystowskiej, a także rola, jaką w budowaniu włoskiego imperializmu odegrali tacy literaci, jak G. DʼAnnunzio, G. Pascoli czy F.T. Marinetti. Historyczną część kursu domyka analiza problematyki pamięci historycznej, wyparcia kwestii kolonialnej ze zbiorowej pamięci powojennych Włoch, a także trudnych i niejednoznacznych stosunków między Italią a jej byłymi koloniami po upadku faszystowskiego imperium.

Druga część kursu skupia się na ważnych, choć nielicznych, dziełach literackich poświęconych pamięci włoskiego kolonializmu od drugiej połowy lat 40. po lata 90. ubiegłego wieku. W kolejności chronologicznej przedstawione zostaną dzieła takich autorów, jak E. Flaiano, M. Tobino, G. Berto, E. Emanuelli, A. Spina i E. DellʼOro.

Trzecia część kursu poświęcona jest natomiast włoskojęzycznej literaturze postkolonialnej w XXI wieku, wywodzącej się z literatury migracyjnej. Omówiona zostanie twórczość takich pisarek, jak I. Scego, G. Ghermandi, S. Ramzanali Fazel czy C. Ali Farah, oraz mniej licznych pisarzy, takich jak G. Garane czy A. Mohamed. W literaturze tej istotne są kwestie złożonej tożsamości kulturowej i językowej osób wywodzących się z dawnych kolonii, a także problematyka niesymetrycznej pamięci i świadomości historycznej byłych kolonizatorów i kolonizowanych.

Kurs zamyka analiza wątków kolonialnych i postkolonialnych w głównonurtowej literaturze włoskiej XXI wieku (m.in. A. Camilleri, L. Capretti, F. Coscia), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków literatury popularnej, takich jak kryminał (C. Lucarelli, L. Marrocu, R. Costantini) czy szeroko rozumiana fantastyka (E. Brizzi).

Literatura:

1. Benvenuti G., Il romanzo neostorico italiano. Storia, memoria, narrazione, Carocci, Roma 2012

2. Camilotti S., Cartoline dʼAfrica. Le colonie italiane nelle rappresentazioni letterarie, Edizioni Caʼ Foscari, Venezia 2014

3. Contarini S., Pias G., Quaquarelli L. (a cura di), Coloniale e Postcoloniale nella letteratura italiana degli anni 2000, Narrativa nuova serie n. 33/34, Presses Universitaires de Paris Ouest, Nanterre 2012

4. Del Boca A. (a cura di), Le guerre coloniali del fascismo, Laterza, Roma-Bari 1990-2008

5. Labanca N., Oltremare. Storia dellʼespansione coloniale italiana, Il Mulino, Bologna 2002

6. Romeo C., Riscrivere la nazione. La letteratura italiana postcoloniale, Le Monnier, Firenze 2018

7. Sinopoli F. (a cura di), Postcoloniale italiano. Tra letteratura e storia, Novalogos, Aprilia 2013

8. Tomasello G., LʼAfrica tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Sellerio, Palermo 2004

9. Tonzar B., Colonie letterarie. Immagini dellʼAfrica italiana dalla fine del sogno imperiale agli anni Sessanta, Carocci, Roma 2017

Dodatkowe materiały i pozycje bibliograficzne będą udostępnione przez prowadzącego na początku kursu. Pozycje niedostępne w bibliotece udostępnia prowądzacy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01

Definiuje i opisuje główne trendy i kierunki rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię i metodologie stosowane we współczesnej historii literatury.

K_W05

Wskazuje kluczowe kierunki rozwoju i cechy współczesnej literatury włoskiej.

K_W05

Rozpoznaje i stosuje metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej (specjalizacja kulturowo-literacka).

Umiejętności:

K_U01

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w zakresie innych dyscyplin humanistycznych, a także upowszechniać i popularyzować wiedzę o języku, historii i kulturze Włoch w formie rozbudowanej wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.

K_U04

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, historii, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne:

K_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

K_K05

Jest dobrze przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

- Kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach);

- Bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów);

- Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skocki
Prowadzący grup: Tomasz Skocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.