Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia Badań Językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MBJ Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Językoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia metodologii badań naukowych w dziedzinie językoznawstwa. Omawiane są podstawowe zagadnienia metodologii nauk, praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy, konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa oraz wybrane kierunki teoretyczno-metodologiczne we współczesnym językoznawstwie.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Język i komunikacja jako obiekt badań naukowych (pojęcie języka i metajęzyka)

• Podstawowe zagadnienia metodologii nauk (pojęcie metody, metodologii, relacje między teorią a metodą; metody jakościowe i ilościowe w językoznawstwie)

• Praktyczne aspekty pracy badawczej językoznawcy: skonstruowanie projektu badawczego (pytanie badawcze, cel badania, wykonalność badania), metody zbierania korpusu (np. elicytacja, badania terenowe, praca ze słownikiem, praca z tekstami); opracowywanie danych (porządkowanie, opracowanie ilościowe i jakościowe), interpretacja danych (teoria i metoda zastosowane w wyjaśnianiu lingwistycznym: w jaki sposób wybory teoretyczno-metodologiczne wpływają na interpretację zebranego materiału)

• Konstrukcja tekstu naukowego z dziedziny językoznawstwa (struktura tekstu, podział tekstu na części, formalne wymogi pisania pracy naukowej: spis treści, przypisy, sposób przedstawiania przykładów z korpusu)

• Wybrane teorie i metody badań w językoznawstwie

Literatura:

PODSTAWOWE LEKTURY

Wybrane rozdziały z następujących książek:

• Casadei, Federica (2004) Lessico e semantica. Roma, Carocci.

• Damiani, Matteo (2016) Manuale di semantica cognitiva. Padova, Libreria universitaria.

• Dardano, Maurizio (2005) Nuovo manualetto di linguistica italiana. Bologna, Zanichelli.

• Gaeta, Livio e Silvia Luraghi (2003) Introduzione alla linguistica cognitiva. Roma, Carocci.

• Graffi, Giorgio e Sergio Scalise (2013) Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica. Bologna, Il Mulino.

• Lepschy, Giulio (2002) La linguistica del Novecento. Bologna, Il Mulino.

• Lo Duca, M. Giuseppa (2013) Lingua italiana ed educazione linguistica. Roma, Carocci.

• Lombardi Vallauri, Edoardo (2004) “Per la redazione dei testi scientifici”, 19-41. In: Orletti, Franca (a cura di), Scrittura e i nuovi media, Roma, Carocci.

• Palermo, Massimo (2015) Linguistica italiana. Bologna, Il Mulino.

• Ponzio, Augusto (1997) Metodologia della formazione linguistica. Roma – Bari, Laterza.

• Simone, Raffaele (2013) Fondamenti di linguistica. McGraw Hill Education.

• Sobrero, A.A. e A. Miglietta (2006) Introduzione alla linguistica italiana. Roma – Bari, Editori Laterza.

• Turchetta, Barbara (2000) La ricerca di campo in linguistica: metodi e tecniche d’indagine. Roma, Carocci.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• Uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Wszystkie inne wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. Do zaliczenia semestru wymagany jest udział w minimum 60% zajęć w semestrze).

• Uczestnictwo w dyskusjach i innych aktywnościach w trakcie zajęć.

• Napisanie pracy zaliczeniowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny

Kryteria oceniania

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność i znajomość lektur, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowywanie prezentacji.

Kryteria zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 są następujące:

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach online (dozwolone są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia)

• Napisanie pracy zaliczeniowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny

• Egzamin ustny

Pracę zaliczeniową należy przesłać na adres mailowy prowadzącej (a.kwapiszewska@uw.edu.pl) nie poźniej niż 10 dni przed egaminem ustnym.

Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwapiszewska, Maria Załęska
Prowadzący grup: Agnieszka Kwapiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Załęska
Prowadzący grup: Maria Załęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.