Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia Badań Literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MBL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Literaturoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie rozwoju chronologicznego metodologii dwudziestego z uwzględnieniem włoskiej specyfiki oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii. Omówienie pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła etc.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu najważniejszych metodologii badań literackich i teorii XX wieku. W części teoretycznej - rozwój chronologiczny metodologii dwudziestego wieku (formalizm, strukturalizm, krytyka stylistyczna, psychoanalityczna, tematyczna, krytyka marksistowska, nowy historycyzm, teorie recepcji i readers' oriented, fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja, teorie feministyczne i postfeministyczne, postkolonialne, antropologia kulturowa, cultural studies, krytyka genetyczna, critica militante, komparatystyka), z uwzględnieniem włoskiej specyfiki (critica delle varianti, erudita, filologica, zorientowana na autora) oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii (zwłaszcza krytyki psychoanalitycznej, strukturalizmu, a później poststrukturalizmu). Podczas zajęć omawia się także praktyczny zasób pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak: rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła.

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia pod red. D. Ulickiej, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2001.

Teorie literatury XX wieku pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

Teorie literatury XX wieku. Antologia pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

La critica letteraria del Novecento, A. Casadei, Milano 2001.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, 1995

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Dekonstrukcja w badaniach literackich pod red. R. Nycza, Gdańsk, 2003

Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek Ivanickova, Warszawa 1997.

U.Eco, Sulla letteratura; La struttura assente: introduzione alla ricerca semiologia; Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi; The limits of interpretation

Critiche femministe e teorie letterarie, pod red. M. Baccolini, M.B. Fabi et al. Bologna 1997.

Współczesna teoria badań literackich za granicą, t.1,2,3,4, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1973.

Postmodernizm, antologia przekładow, pod red. R. Nycza; Kraków 1998.

M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in Italia, Firenze 2002.

C. Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, Torino 1985.

A. Bernardelli, La narrazione, Roma-Bari 1999.

F. Vittorini, Il testo narrativo, Roma 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny.

Umiejętności: absolwent potrafi

- stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; przystąpienie do pisemnego zaliczenia, które przewiduje część teoretyczną i praktyczną (krytyczna analiza tekstu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Ze względu na obecnie panującą sytuację spowodowaną pandemią, zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem Google Classroom w formie video streamingu na żywo. Zmienia się tylko forma prowadzenia zajęć, ich harmonogram natomiast pozostaje bez zmian.

Mimo że większość materiałów do nauki (eseje oraz slajdy Power Point) zostaną przesłane w formie cyfrowej przez prowadzącego, uczestnicy zajęć będą musieli we własnym zakresie zaopatrzyć się w kopię książki: „A. Casadei, La critica letteraria contemporanea”. Książka jest dostępna w bibliotece wydziału.

Jeśli obecna sytuacja związana z pandemią nie ulegnie zmianie na lepszą, egzamin ustny zostanie przeprowadzony online (punkty uzyskane za przygotowaną prezentację, będą stanowić ¼ oceny egzaminu). Szczegóły dotyczące egzaminu zostaną omówione podczas pierwszych zajęć.

Dane dostępowe do Google Classroom zostaną przesłane uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail, kilka dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować się z prowadzącym również za pośrednictwem poczty e-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marco Zonch
Prowadzący grup: Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.