Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

La forma breve nella letteratura del '900

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWL04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: La forma breve nella letteratura del '900
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas kursu omawiany będzie powròt oraz ewolucja kròtkiej formy prozatorskiej we Włoszech od połowy XX stulecia do współczesności.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiany będzie powròt oraz ewolucja kròtkiej formy prozatorskiej we Włoszech od połowy XX stulecia do współczesności. Po zapoznaniu się z zarysem teoretycznym (od Benjamina do Guglielmiego) oraz z ogòlnymi tendencjami w rozwoju opowiadania jako formy literackiej, słuchacze zgłębią twórczość wybranych autorów (takich jak Italo Calvino, czy Gianni Celati) na tle literatury włoskiej danego okresu oraz będą prowadzić analizy krótkich tekstòw prozatorskich. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat panoramy literackiej dwudziestowiecznych i wspòłczesnych Włoch oraz przygotowanie Studenta do samodzielnych badań nad tekstami kultury.

Literatura:

1) I maestri del racconto italiano / a cura di Elio Pagliarani e Walter Pedulla, Milano, Rizzoli, 1964

2) Il racconto italiano del Novecento / a cura di Simona Costa, Milano, A. Mondadori scuola, 1997.

3) Il racconto del Novecento: da Pirandello a Tabucchi / a cura di Ilvano Caliaro, Milano, Einaudi scuola , 1998

4) Laura Talarico, "L'istante e il frammento : estetica del racconto nel primo Novecento", Milano, Albo Versorio, 2012

5) Racconti italiani del Novecento / a cura di Enzo Siciliano. Milano, A. Mondadori, 2001

(Szczegółowa bibliografia oraz lista omawianych autorów zostanie podana na początku kursu. Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.)

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brysiak
Prowadzący grup: Anna Brysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.