Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19PNJW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie. W trakcie kursu studenci pogłębiają już zdobytą wiedzę z gramatyki, poszerzają zakres znajomości słownictwa oraz wyrażeń idiomatycznych, uczą się stosować nowe słownictwo w praktyce (tłumaczenia, prezentacje, krótkie wypowiedzi pisemne)

Pełny opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe w oparciu o najnowsze podręczniki, materiały autorskie lektora oraz materiały autentyczne. Obszary tematyczne, które stanowić będą podstawę kursu, zostały wyselekcjonowane zarówno pod kątem wymagań i założeń egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, jak i obecnych wymagań rynku pracy, który wciąż poszukuje specjalistów posługujących się biegle językiem włoskim w obszarach takich jak moda, design, czy gastronomia.

Materiał kursu realizowany będzie w oparciu o następujące obszary tematyczne (realizowane kompatybilnie na wszystkich zajęciach):

- Parì opportunità

- Religione e spiritualità

- Medicina e medicina estetica

- Moda, design e bellezza

- Enogastronomia

Oprócz klasycznych ćwiczeń rozwijających umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania, w programie kursu przewidziane są tłumaczenia (wł.-pol., pol.-wł.).

Literatura:

Autorskie materiały dydaktyczne lektorów przygotowane w oparciu o materiały autentyczne oraz podręczniki do nauki języka włoskiego na poziomie zaawansowanym:

ITALIANO PER STRANIERI 202 ESERCIZI, C1 > C2

CI VUOLE ORECCHIO!

ITALIANO PER MEDICI

LO STIVALE DI MODA

MAGARI

IL BUONGUSTARE

BUONO, BUONISSIMO

i inne

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- współpracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

- aktywność studenta na zajęciach

- wyniki testów sprawdzających

- wyniki kartkówek ze słownictwa

- wypowiedzi studenta

- przygotowane prezentacje i projekty grupowe

W miarę możliwości testy zaliczeniowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. Forma i kryteria zaliczenia mogą ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Małgorzata Lewandowska, Tomasz Skocki, Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Lilia Formaggio, Małgorzata Lewandowska, Katarzyna Skórska, Marco Zonch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.