Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr dell'arte a literatura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20KL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Teatr dell'arte a literatura
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Przedmioty kierunkowe na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny poświęcony związkom teatru dell'arte z literaturą. Na zajęciach badać będziemy przede wszystkim teksty włoskich aktorów zawodowych (scenariusze, komedie, traktaty w obronie sztuki teatralnej), ich inspiracje literackie, ale także wpływy komedii dell'arte na inne formy sztuki.

Pełny opis:

Teatr dell'arte bywa określany jako forma teatru ludowego lub niezbyt wyszukany gatunek teatralny, kojarzony z improwizacją, brakiem tekstu oraz maskami. Ale ten, wywodzący się z epoki wczesnonowożytnej, włoski teatr zawodowy łączył bardzo bogatą i różnorodną tradycję kultury oralnej oraz piśmiennej, która w tym okresie charakteryzowała się silnymi residuami oralności. Wykład konwersatoryjny poświęcony jest związkom teatru dell'arte z literaturą. Na zajęciach badać będziemy przede wszystkim teksty włoskich aktorów zawodowych (scenariusze, komedie, traktaty w obronie sztuki teatralnej), ich inspiracje literackie, ale także wpływy komedii dell'arte na inne formy sztuki.

Literatura:

Andreini F., Le bravure del Capitan Spavento, Pisa 1987.

Andreini G.B., Opere teoriche, Firenze 2013.

Barbieri N., La Supplica discorso famigliare..., Milano 1971.

Ferrone S., La commedia dell’arte: attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 2014.

Fiorillo S., La cortesia di Leone e Ruggiero con la morte di Rodomonte, Lucca 1997.

Henke R., Performance and Literature in the Commedia dell'Arte, Cambridge 2010.

I canovacci della commedia dell'arte, Torino 2007.

Jordan P. , The venetian origins of the Commedia dell'Arte, London 2014.

Ojeda Calvo M., Stefanelo Botarga e Zan Ganassa. 1, Scenari e zibaldoni di comici italiani nella Spagna del Cinquecento, Roma 2007.

Le théâtre italien et l'Europe : XVe - XVIIe siècles, Paris 1983.

MacNeil A., Music and Women of the Commedia dell'Arte in the Late Sixteenth Century, New York 2005.

Marotti F., Romei G., La Commedia dell'Arte e la società barocca, La professione del teatro, Roma 1991.

Taviani F, Schino M., Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane del XVI, XVII, XVIII secolo, Firenze 2007.

Tessari R., Commedia dell'Arte: la Maschera e l'Ombra, Milano 1981.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01

Definiuje i opisuje główne trendy i kierunki rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię i metodologie stosowane we współczesnej historii literatury.

K_W05

Wskazuje kluczowe kierunki rozwoju i cechy współczesnej literatury włoskiej.

K_W05

Rozpoznaje i stosuje metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej (specjalizacja kulturowo-literacka).

Umiejętności:

K_U01

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w zakresie innych dyscyplin humanistycznych, a także upowszechniać i popularyzować wiedzę o języku, historii i kulturze Włoch w formie rozbudowanej wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.

K_U04

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, historii, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne:

K_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

K_K05

Jest dobrze przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (student ma prawo do trzech nieobecności na zajęciach),

- bieżące przygotowanie do zajęć (lektura tekstów),

- egzamin pisemny (analiza wybranego fragmentu tekstu);

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Kurs prowadzony z wykorzystaniem platformy Kampus oraz Google Meet.

Egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.