Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w języku i tekście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S20PS02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w języku i tekście
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Proseminaria
Punkty ECTS i inne: 17.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że zapisując się na te zajęcia, student powinien znać:

• język włoski na poziomie umożliwiającym zrozumienie analizowanych zagadnień językowych

• podstawowe różnice między językiem włoskim a polskim.

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia współczesnej komunikologii. Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką współczesnej komunikacji językowej: pojęcie i modele komunikacji; koncepcje relacji między uczestnikami komunikacji, komunikacja prywatną i publiczną, w tym instytucjonalna; zróżnicowanie komunikacji ze względu na uwarunkowania socjolingwistyczne (komunikacja ustna i pisemna, nieformalna i formalna itp.); wybrane teorie komunikowania masowego; wpływ teorii komunikacji na metody edukacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie relacji między językiem a komunikacją. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

• Definicje komunikacji i podstawowe pojęcia dotyczące komunikacji

• Klasyfikacje znaków i sposoby komunikacji

• Typy komunikacji (werbalna i niewerbalna, ustna i pisemna, formalna i nieformalna; prywatna i publiczna)

• Modele aktów i procesów komunikacji; Funkcje komunikowania

• Kompetencje komunikacyjne (kompetencja językowa, komunikacyjna, kulturowa, medialna; podejście komunikacyjne do nauki języków obcych)

• Środki komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna, ustna i pisemna, formalna i nieformalna; prywatna i publiczna)

• Modele komunikacji nieformalnej między ludźmi

• Modele komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów (Internet, sms)

• Modele komunikacji medialnej

• Modele komunikacji międzykulturowej.

Literatura:

Bencivelli, Silvia i De Ceglia, Francesco (2013), Comunicare la scienza, Roma, Carocci.

Bernardelli, Andres i Pellerey, Roberto (2002) „Il parlato e lo scritto”. Milano, Bompiani.

Mucchi Faina, Angelica (2006) „Comunicazione interculturale“. Roma-Bari, Editori Laterza.

Orletti, Franca ed. (2004) “Scrittura e i nuovi media”, Roma, Carocci.

Pisarek, Walery (2008) „Wstęp do nauki o komunikowaniu”. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wolf, Mauro (2001) „Teorie delle comunicazioni di massa”. Milano, Bompiani.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane modele komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

• Końcowe zaliczenie pisemne – 60%

Kryteria oceny:

• Przygotowanie do zajęć: systematyczność, uczestnictwo w dyskusjach

• Końcowe zaliczenie pisemne na min. 65%

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.