Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Kurs ogólny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1SJWKO Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Kurs ogólny
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie. W trakcie kursu studenci pogłębiają już zdobytą wiedzę z gramatyki, poszerzają zakres znajomości słownictwa oraz wyrażeń idiomatycznych, uczą się stosować nowe słownictwo w praktyce (tłumaczenia, prezentacje, krótkie wypowiedzi pisemne)

Pełny opis:

Kurs rozwija wszystkie kompetencje językowe w oparciu o najnowsze podręczniki, materiały autorskie lektora oraz materiały autentyczne. Obszary tematyczne, które stanowić będą podstawę kursu, zostały wyselekcjonowane zarówno pod kątem wymagań i założeń egzaminów certyfikacyjnych z języka włoskiego, jak i obecnych wymagań rynku pracy, który wciąż poszukuje specjalistów posługujących się biegle językiem włoskim w obszarach takich jak moda, design, czy gastronomia.

Materiał kursu realizowany będzie w oparciu o następujące obszary tematyczne (kompatybilnie z drugim modułem – PNJW Języki Specjalistyczne):

- Parì opportunità

- Religione e spiritualità

- Medicina e medicina estetica

- Moda, design e bellezza

- Enogastronomia

Oprócz klasycznych ćwiczeń rozwijających umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania, w programie kursu przewidziane są tłumaczenia (wł.-pol., pol.-wł.).

PNJW Kurs Ogólny uzupełniają dwa pozostałe moduły Praktycznej Nauki Języka Włoskiego: „Języki specjalistyczne” oraz „Pisanie, w tym pisanie tekstów akademickich”.

Literatura:

Autorskie materiały dydaktyczne lektora przygotowane w oparciu o materiały autentyczne oraz podręczniki do nauki języka włoskiego na poziomie zaawansowanym:

ITALIANO PER STRANIERI 202 ESERCIZI, C1 > C2

CI VUOLE ORECCHIO!

ITALIANO PER MEDICI

LO STIVALE DI MODA

MAGARI

IL BUONGUSTARE

BUONO, BUONISSIMO

i inne

Efekty uczenia się:

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanych kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

Umiejętności- absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne- absolwent gotów jest do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach

- aktywność studenta na zajęciach

- wyniki testów sprawdzających

- wyniki kartkówek ze słownictwa

- wypowiedzi studenta

- przygotowane prezentacje i projekty grupowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.