Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Pisanie, w tym pisanie tekstów akademickich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1SJWPPA Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Pisanie, w tym pisanie tekstów akademickich
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są pisaniu różnych rodzajów tekstów - zarówno dziennikarskich (felieton, artykuł) jak i akademickich (notatka, streszczenie artykułu, abstrakt). Zgłębiane są formalne, strukturalne i stylistyczne aspekty tekstów.

Pełny opis:

Kurs rozwija kompetencje dotyczące pisania różnych rodzajów tekstów. Zajęcia podzielone są na dwie kategorie: pisanie tekstów nieakademickich (artykuł, felieton itp.) i pisanie tekstów akademickich (notatka akademicka, streszczenie artykułu, abstrakt itp.).

W ramach zajęć omawiane są takie kwestie jak:

- Planowanie struktury tekstu i przygotowanie konspektu;

- Forma, stylistyka i specyfika językowa tekstów dziennikarskich oraz akademickich;

- Streszczenia i konspekty zarówno artykułów akademickich (o tematyce literaturo- lub językoznawczej), jak i wykładów (pisanie notatek).

Celem kursu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania tekstów w języku włoskim, a w szczególności umiejętność pisania tekstów w zwięzłej, dobrze zaplanowanej i logicznie zrealizowanej formie.

Literatura:

1. L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota - Lingua comune (Il libro di scrittura), Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2014;

2. L. Serianni, Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura, Laterza, 2015.

3. F. Bruni - Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli, 2013;

4. L. Cisotto - Didattica del testo, Carocci, 2006;

5. L. Cisotto - Scrivere testi in nove mosse, Edizioni Centro Studi Erickson, 2015.

Efekty uczenia się:

Umiejętności- absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne- absolwent gotów jest do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na zajęciach;

- Oceny cząstkowe z wypracowań pisanych na zajęciach;

- Prace domowe i aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.