Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Słownictwo specjalistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1SJWSS Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Słownictwo specjalistyczne
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs składa się z pięciu obszarów tematycznych. W trakcie kursu studenci poznają słownictwo specjalistyczne i wyrażenia idiomatyczne z danego obszaru tematycznego. Uczą się praktycznego zastosowania słownictwa specjalistycznego w odpowiedni sposób i w odpowiednim kontekście.

Pełny opis:

Kurs koncentruje się w sposób szczególny na pogłębianiu znajomości słownictwa specjalistycznego w ramach następujących obszarów tematycznych:

- Parì opportunità

- Religione e spiritualità

- Medicina e medicina estetica

- Moda, design e bellezza

- Enogastronomia

Podział na moduły tematyczne pozwala na bardziej efektywną pracę nad słownictwem specjalistycznym, gdyż terminologia z danego obszaru wielokrotnie powtarza się w różnych kontekstach oraz jest ćwiczona w ramach wszystkich kompetencji (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie). Szczególny nacisk kładziony jest na znajomość leksyki i wyrażeń idiomatycznych w poszczególnych obszarach tematycznych wraz z ich praktycznym, odpowiednim do kontekstu zastosowaniem. Charakter kursu umożliwia systematyczne monitorowanie postępów studenta oraz znacząco ułatwia bieżącą korektę ewentualnych błędów językowych.

Kurs stanowi uzupełnienie pozostałych dwóch modułów Praktycznej Nauki Języka Włoskiego obejmujących język ogólny (PNJW Kurs Ogólny) oraz kształtowanie umiejętność pisania (Pisanie, w tym pisanie tekstów akademickich).

Literatura:

Autorskie materiały dydaktyczne lektora przygotowane w oparciu o materiały autentyczne oraz podręczniki do nauki języka włoskiego na poziomie zaawansowanym, w tym podręczniki do języków specjalistycznych („Il Buongustare”, „Italiano per medici”, itp.).

Efekty uczenia się:

Umiejętności- absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne- absolwent gotów jest do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

Metody i kryteria oceniania:

Oprócz bieżącej aktywności w trakcie trwania kursu, przewidziane są kolokwia kontrolne po każdym omówionym module.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.